SĂPTĂMÂNA CULTURILOR SLAVE 14–18 mai 2018

DESCHIDEREA OFICIALĂ

Luni, 14 mai 2018, orele 10.00 – 12.00

Sala de Festivități a Casei Universitarilor, Str. Dionisie Lupu nr. 46, sector 1

Invitați de onoare: Ambasadori și reprezentanți ai misiunilor diplomatice, deputați ai Parlamentului României, secretari de stat și consilieri ai Ministerului Educației, ai Ministerului Culturii și ai Departamentului pentru Relații Interetnice, precum și alte oficialități.

Coordonator: Prof. dr. Octavia Nedelcu, Directorul Departamentului de Filologie Rusă și Slavă, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București

Cuvânt de deschidere: Prof. dr. Mircea Dumitru, Rectorul Universității din București Conf. dr. Sorin Costreie, Prorector al Universității din București Prof. dr. Liviu Franga, Decanul Facultății de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București

Prelegerea de deschidere: Istoricul predării și studierii limbilor și literaturilor slave la Universitatea din București, Prof. dr. Constantin Geambașu Cartea slavă la Editura Universității din București – prezintă domnul Alexandru Calmâcu, directorul editurii Cocktail – oferit de Rectorul Universității din București, Prof. dr. Mircea Dumitru

Organizatori:

Universitatea din Bucureşti / Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine / Departamentul de Filologie Rusă şi Slavă în colaborare cu: Ambasada Republicii Bulgaria / Ambasada Ucrainei / Ambasada Republicii Cehe / Ambasada Republicii Croația / Ambasada Republicii Slovace / Ambasada Republicii Polone / Ambasada Republicii Serbia / Ambasada Republicii Slovenia Centrul Ceh din București / Institutul Polonez din București / Uniunea Ucrainenilor din România Editura Universității din București / Asociația Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine

 

ZIUA CULTURII BULGARE

Luni, 14.05.2018

Casa Universitarilor, Str. Dionisie Lupu nr. 46

14:00 – 14:30

Invitat de onoare: Reprezentant al Ambasadei Republicii Bulgaria

Coordonatori: Conf. dr. Cătălina Puiu, Conf. dr. Nikolai Dimitrov Paskalev, lector de limba bulgară

Cuvânt de deschidere: Reprezentant al Universității din București

Prof. dr. Axinia Crasovschi, Prodecan al Facultății de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București Prof. dr. Octavia Nedelcu, Directorul Departamentului de Filologie Rusă și Slavă, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București

14:30 – 14:45

România și Bulgaria în pragul modernității. Fotografii și gravuri uitate din Războiul ruso–turc (1877–1878) – expoziție de fotografii organizată de domnul Emil Vrezhakov, muzeograf la Muzeul Renașterii Bulgare din Veliko Târnovo. Prezintă Lect. dr. Ruxandra Lambru

14:45 – 15:45

Porturi și dansuri populare bulgărești – atelier sub coordonarea membrilor ansamblului Lilia condus de dr. Evghenia Grănciarova de la Institutul de Etnografie și Folclor, Sofia

15:45 – 17:00

Proiecția filmului documentar etnografic Stapki v ogania / Steps in the fire (regia: Andrey Hadjivasilev, Melody Gilbert; Bulgaria, 2015; subtitrare în limba engleză) – prezentat de drd. Andreea Radu Bejenaru

17:00 – 17:15

Moment artistic pregătit de studenții de la secția de limbă bulgară

17:30 – 18:30

Spectacol folcloric – Ansamblul de dansuri și cântece populare Lilia condus de dr. Evghenia Grănciarova de la Institutul de Etnografie și Folclor, Sofia

 

 

 

 

ZIUA CULTURII UCRAINENE

Marți, 15.05.2018

Casa Universitarilor, Str. Dionisie Lupu nr. 46

10:00 – 11:00

Invitat de onoare: Excelența Sa, domnul Oleksandr Bankov, ambasadorul Ucrainei

Coordonatori: Lect. dr. Aliona Bivolaru, Asist. dr. Roman Petrașuc Cuvânt de deschidere: Conf. dr. Sorin Costreie, Prorector al Universității din București

Prof. dr. Octavia Nedelcu, Directorul Departamentului de Filologie Rusă și Slavă, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București

Prelegeri:

11:00 – 11:15

Cultură și civilizație ucraineană din perspectivă diplomatică – Excelența Sa, domnul Oleksandr Bankov, ambasadorul Ucrainei

11:15 – 11:45

Uniunea Ucrainenilor din România – trecut, actualitate, perspective – domnul deputat Nicolae Miroslav Petrețchi, președintele Uniunii Ucrainenilor din România

11:45 – 12:00

Moment artistic cu participarea studenţilor de la secţia de limbă ucraineană

12:00 – 12:15

Producţia de carte editată de Uniunea Ucrainenilor din România în 2017 şi 2018 – prezintă domnul Mihai Traista, vicepreședintele Uniunii Ucrainenilor din România

12:15 – 13:00

Lansarea romanului Colivie pentru pasărea măiastră de Volodymyr Danylenko. Participă: Volodymyr Danylenko, autor; Mihai Traista, traducător; Aliona Bivolaru, moderator.

13:00 – 14:30 / Masa de prânz oferită de Uniunea Ucrainenilor din România

14:30 – 15:00

Cultură şi civilizaţie ucraineană – concurs cu participarea studenților de la secția de limbă ucraineană

15:30 – 17:00

 • Atelier de creație populară: încondeierea ouălor – tradiții ucrainene sub îndrumarea meșterilor populari Petronela și Filip Iasinovschi, comuna Paltinu, județul Suceava
 • Recitări de poezie ucraineană – cu participarea studenților de la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, sub îndrumarea doamnei Lect. dr. Ana Maria Gavril

17:00 – 18:00

Moment artistic pregătit de studenţii de la secţia de limbă ucraineană şi de Ansamblul folcloric Zorea

18:00 / Cocktail oferit de Ambasada Ucrainei

 

ZIUA CULTURII CEHE

Marți, 15.05.2018

Centrul Ceh, Str. Ion Ghica nr. 11

10:00 – 10:15

Invitat de onoare: Reprezentant al Ambasadei Republicii Cehe

Coordonatori: Lect. dr. Diana Popescu, Alena Klimešova, lector de limba cehă

Cuvânt de deschidere: MgA. František Zachoval, directorul Centrului Ceh din București Reprezentant al Universității din București

Prof. dr. Axinia Crasovschi, Prodecan al Facultății de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București

Prelegeri:

10:15 – 10:30

Diplomația culturală a secolului al XXI-lea „Centrul Ceh” – domnul MgA. František Zachoval, directorul Centrului Ceh din București

10:30 – 10:45

Protejați spațiul public „diplomația digitală” – domnul Bc. Jakub Charousek, Consilier Comercial la Ambasada Republicii Cehe din București

10:45 – 11:00

 1. G. Masaryk – omul și cetățeanul – Prof. dr. Anca Irina Ionescu, Universitatea din București

11:00 – 11:15

30 de ani de la publicarea primului manual de limba cehă colocvială, autor Jindřich Vacek – Conf. dr. Sorin Paliga, Universitatea din București

Pauză: 11:15 – 13:30

13:30 – 14:30

Ceha ca limbă lucrativă – colaborarea ceho-română – punerea în practică a limbii cehe (Asociația ceho-slovacă BoudaTech ș.a.)

14:30 – 15:00

Bine ați venit în Republica Cehă! – ghid practic cu participarea studenților de la secția de limbă cehă

15:00 – 15:30

Încotro? – ghid de orientare sub îndrumarea unui nativ – atelier de limba cehă susținut de lectorul Alena Klimešová

Pauză: 15:30 – 19:00

19:00 – 20:45

Proiecția filmului Zert / Gluma (ecranizare după romanul omonim al lui Milan Kundera; regia: Jaromil Jireš; Cehoslovacia, 1969; subtitrare în limba română) – prezentat de domnul Mgr. Mircea Dan Duță, PhD, poet, critic de film și traducător

În timpul programului cultural se asigură gustări oferite de Ambasada Republicii Cehe!

 

ZIUA CULTURII CROATE

Miercuri, 16.05.2018

Sala de Consiliu a Facultății de Limbi și Literaturi Străine, Str. Pitar Moș nr. 7–13

10:00 – 10:30

Invitat de onoare: Excelența Sa, domnul Davor Vidiš, ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Croația

Coordonatori: Lect. dr. Maria Lațchici, Lect. dr. Clara Căpățînă, Vesna Podgorac, lector de limba croată

Cuvânt de deschidere: Conf. dr. Sorin Costreie, Prorector al Universității din București

Prof. dr. Octavia Nedelcu, Directorul Departamentului de Filologie Rusă și Slavă, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București

10:30 – 11:15

Croația în imagini și cuvinte – prezentată de studenții de la secția de limbă croată

11:15 – 12:00

Alfabetul glagolitic, cel mai vechi alfabet slav – atelier organizat de Vesna Podgorac, lector de limba croată, și de Lect. dr. Ruxandra Lambru

12:00 – 12:30

Ghid de orientare sub îndrumarea unui nativ – atelier de limba croată susținut de lectorul Vesna Podgorac

12:30 – 13:30

Gastronomia croată – degustarea unor specialități oferite de firma Podravka

 

 

ZIUA CULTURII SLOVACE

Miercuri, 16.05.2018

Centrul Ceh, Str. Ion Ghica nr. 11

16:45 – 17:00

Invitat de onoare: Reprezentant al Ambasadei Republicii Slovace

Coordonatori: Conf. dr. Marilena Luță, Lect. dr. Ramona Petrovici Zăvoianu, dr. Lucia Anna Trubačová, lector de limba slovacă

Cuvânt de deschidere: MgA. František Zachoval, Directorul Centrului Ceh din București Reprezentant al Universității din București

Prof. dr. Octavia Nedelcu, Directorul Departamentului de Filologie Rusă și Slavă, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București

17:00 – 17:20

Slovaca, o limbă de viitor – prelegere susținută de Conf. dr. Marilena Luță

17:20 – 17:40

Slovacia, țara din inima Europei – prezintă dr. Lucia Anna Trubačová, lector de limba slovacă Cunoașteți Slovacia? – concurs cu premii organizat de dr. Lucia Anna Trubačová, lector de limba slovacă

17:40 – 18:20

Traducerea literară, o provocare permanentă cu doamna Helliana Ianculescu, traducătoarea Kompaníková

– dialog, purtat de studenții de la secția de limbă slovacă, romanului  A  cincea  corabie  (Piata  loď)  de  Monica

18:20 – 19:00

Gustări cu specific slovac – oferite de Ambasada Republicii Slovace

19:00 – 20:40

Proiecția filmului Micul port / Little Harbour (ecranizare după romanul Piata loď de Monica Kompaníková; regia: Iveta Grofova; Slovacia, 2017; subtitrare în limba engleză) – prezentat de Lect. dr. Ramona Zăvoianu Petrovici și dr. Lucia Anna Trubačová, lector de limba slovacă

 

 

ZIUA CULTURII POLONEZE

Joi, 17.05.2018

Casa Universitarilor, Str. Dionisie Lupu nr. 46

10:00 – 10:30

Cuvânt de deschidere: Conf. dr. Sorin Costreie, Prorector al Universității din București

Doamna Agnieszka Skieterska, directorul Institutului Polonez din București

Prof. dr. Octavia Nedelcu, Directorul Departamentului de Filologie Rusă și Slavă, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București

Coordonatori: Conf. dr. Cristina Godun, Lect. dr. Marina Ilie, Justyna Szczepaniak, lector de limba polonă

10:30 – 11:00

Rezultatele concursului de traduceri literare din limba polonă în limba română, sub egida Departamentului de Filologie Rusă și Slavă și a Institutului Polonez din București. Festivitatea de premiere

11:00 – 11:30

Polonia văzută de studenții de la secția de limbă polonă, bursieri ai statului polonez

11:30 – 12:00

Workshop de limba polonă

 • Să învățăm limba polonă! – lecție demonstrativă susținută de lectorul Justyna Szczepaniak

12:00 – 12:30

 • Concurs pe teme de cultură poloneză – cu premii simbolice oferite de Institutul Polonez din București

12:30 – 13:15

Bufet asigurat de Institutul Polonez din București

13:15 – 14:15

Poezie poloneză – prezentarea unor volume de versuri de autori polonezi în traducerea Prof. dr. Constantin Geambașu, ilustrate cu poezii recitate de studenții de la secția de limbă polonă

14:15 – 16:30

Proiecția fimului The Zookeeper’s Wife / Grădina speranței (ecranizare după romanul omonim al lui Diane Ackerman; regia Niki Caro; UK/USA, 2017)

 

 

 

ZIUA CULTURII SÂRBE

Vineri, 18.05.2018

Sala de Consiliu a Facultății de Limbi și Literaturi Străine, Str. Pitar Moș nr. 7–13

10:00 – 10:15

Invitat de onoare: Reprezentant al Ambasadei Republicii Serbia

Coordonatori: Lect. dr. Anca Bercaru, dr. Lidija Čolević, lector de limba sârbă, Lect. dr. Dușița Ristin Cuvânt de deschidere:

Conf. dr. Sorin Costreie, Prorector al Universității din București

Prof. dr. Octavia Nedelcu, Directorul Departamentului de Filologie Rusă și Slavă, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București

10:15 – 10:45

O plimbare virtuală prin Belgrad – oferită de studenții de la secția de limbă sârbă

10:45 – 11:30

Ivo Andrić, scriitor și/sau diplomat – expoziție itinerantă a Muzeului Orașului Belgrad în concepția doamnei Tatijana Korićinac. Prezintă studenții de la secția de limbă sârbă

11:30 – 12:30

Proiecția filmului documentar Biti čovek: Ivo Andrić / Destinul unui om: Ivo Andrić (regia: Miljan Glišić, 2015; subtitrare în limba română) – despre viața și opera diplomatului și scriitorului Ivo Andrić, laureat al Premiului Nobel pentru Literatură (1961)

12:30 – 13:30

Dialog cu doamna Radmila Satarić, scriitor din Serbia – moderator dr. Lidija Čolević, lector de limba sârbă

 

 

 

ZIUA CULTURII SLOVENE

Vineri, 18.05.2018

Spațiul public european, Str. Vasile Lascăr nr. 31

15:00 – 15:30

Invitat de onoare: Excelența Sa, domnul Mihael Zupančić, ambasadorul Republicii Slovenia

Coordonatori: Katarina Dovč, lector de limba slovenă, drd. Alina Irimia Cuvânt de deschidere: Reprezentant al Universității din București

Prof. dr. Octavia Nedelcu, Directorul Departamentului de Filologie Rusă și Slavă, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București

15:30 – 15:45

Experiența slovenă – dialog cu doamna Eva Catrinescu, traducător și lector de limba română la Ljubljana

15:45 – 17:45

Proiecția filmului Panika (regia: Barbara Zemljič; Slovenia, 2013; subtitrare în limba română) – prezentat de studenții lectoratului de limba slovenă

17:45 – 18:30

Interviu cu actrița principală a filmului Panika, Janja Majzelj – moderator Katarina Dovč, lector de limba slovenă

18:30

Degustare de vinuri oferite de Ambasada Republicii Slovenia

COLOCVIILE DE TRADUCERI LITERARE 38 – Poezia lui Kavafis urcă în Turnul Babel

COLOCVIILE DE TRADUCERI LITERARE 38 – Poezia lui Kavafis urcă în Turnul Babel

 

Filiala București – Traduceri Literare (Fitralit) a „Uniunii Scriitorilor din România” împreună cu Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (FLLS) a „Universității din București” organizează marți, 8 mai 2018, ora 19.00, la Muzeul Național al Literaturii Române, Sala Perpessicius, str. Nicolae Crețulescu, nr. 8, COLOCVIILE DE TRADUCERI LITERARE 38, intitulate Poezia lui Kavafis urcă în Turnul Babel.

Invitați speciali: Prof.dr. Jacques Bouchard, Universitatea din Montréal, Prof.dr. Liviu Franga, decanul FLLS, Elena Lazăr, directoarea editurii Omonia și traducătoare din limba greacă, Conf.dr. Tudor Dinu, Directorul programului de neogreacă la FLLLS. Moderator – Peter Sragher – Președintele Fitralit.

Vom prezenta volumul The Poetic Alphabet (Alfabetul poetic) de Konstantinos Kavafis, editura Omonia, București, 2017, care cuprinde 24 de poezii ale marelui poet în originalul grecesc, dar și traduse în nu mai puțin de 11 limbi, printre care catalană și latină. Autorii selecției s-au oprit la 24 de poezii, deoarece atâtea litere are alfabetul grecesc.

Nu vom fi martorii doar a unui regal de poezie oferit peste timp de unul dintre cei mai mari poeți pe care l-a dat omenirea, ci urcăm creația poetică a lui Kavafis în Turnul Babel al limbilor, o întreprindere care nu este o povară ce nu poate fi purtată, ci dă seama de frumusețea, sensibilitatea și profunzimea umane reflectate în atâtea idiomuri.

Putem spune cu mâna pe inimă că antologia este antologică, calitatea traducerilor – excelentă –, totul fiind completat de un design al coperților și de ilustrații la interior ale pictorului Gheorghe I. Anghel, care a pătruns cu grație în universul lui Kavafis.

Veți asculta muzică grecească, pentru a intra cu sufletul în atmosfera Alexandriei lui Kavafis, dar veți fi de asemenea regalați cu un performance poetic oferit de studenții, dar și de profesorii de la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București, ca și de traducători și moderator. Evenimentul cultural va fi ilustrat prin mai multe fotografii din viața poetului grec.

Discuțiile pe marginea poeziei lui Kavafis, dar și avatarurile traducerii operei sale în atâtea limbi ale lumii vor completa seara de poezie care începe în Alexandria, dar duce oriunde oricând.

 

 

Masterclass de Traducere Literară – o iniţiativă unică, la a treia ediţie

Masterclass de Traducere Literară – o iniţiativă unică, la a treia ediţie

O iniţiativă unică, la a treia ediţie: proza scurtă a tinerilor scriitori români este tradusă în limba engleză de echipe internaţionale, formate din scriitori britanici şi studenţi ai Universităţii din Bucureşti şi din ţară.

Masterclass de Traducere Literară: 16-21 aprilie, la sediul Institutului Cultural Român din Aleea Alexandru, şi la sediul Muzeului Naţional al Literaturii Române.

Mai multe detalii aici –> https://bit.ly/2q7ax0h

 

T. S. Eliot International Summer School

T. S. Eliot International Summer School

“The T. S. Eliot International Summer School welcomes to central London all with an interest in the life and work of this Bloomsbury-based poet, dramatist, and man of letters. It is hosted by the Institute of English Studies of the University of London, which facilitates study and research across the field of English Studies.

The Summer School brings together some of the most distinguished scholars of T.S. Eliot and Modern Literature. In recent years it has featured lecturers and poets such as: Simon Armitage, Jewel Spears Brooker, Robert Crawford, Denis Donoghue, Mark Ford, Lyndall Gordon, John Haffenden, Barbara Hardy, Seamus Heaney, Alan Jenkins, Hermione Lee, Gail McDonald, Paul Muldoon, Craig Raine, Robin Robertson and Sir Tom Stoppard.

This year’s T. S. Eliot International Summer School features a lecture by Dame Hermione Lee on Eliot and Tom Stoppard, a reading by Poet Laureate Dame Carol Ann Duffy, and an opening address by Colm Tóibín.

Further details can be found on our website: https://www.ies.sas.ac.uk/eliot.

The Institute has an established interest in Modernist literature, the subject of numerous of its conferences and research seminar series, which are open to all, as are its established series of literary readings. It hosts a portfolio of research programmes and provides postgraduate teaching and training in this research environment.” – Dr. Daniel A. Mullins, T. S. Eliot International Summer School Administrator

 

Selecție ERASMUS 2018-2019

Departamentul Relaţii Internaţionale

Biroul ERASMUS+

PRESELECŢIE ŞI SELECŢIE ERASMUS PENTRU

MOBILITĂŢI STUDENŢI (STAGII DE STUDII) pentru a.a. 2018–2019

Afis FLLS Selectie Studenti 2018

Universitatea din Bucureşti a decis în Şedinţa de Coordonare din data de 26 februarie 2018 lansarea selecţiei Erasmus pentru mobilităţi studenţi (stagii de studii) pentru anul academic 2018–2019.

Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine îi revine un număr de 86 de titulari (locuri finanţate cu grant Erasmus pentru 4 luni / bursier). Repartizarea locurilor pe facultăţi s-a realizat în funcţie de numărul de mobilităţi studenţi realizate de fiecare facultate în anul academic 2017–2018.

Preselecţia ERASMUS pentru anul academic 2018–2019 la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine are loc în perioada 10 martie – 23 aprilie 2018:

 • preselecţia = înscrierea online la adresa https://goo.gl/forms/cV27VrgbJ3ZI5FzW2 –(pasul 1)
 • 18 martie 2018, la ora 23:59:59, este ultima zi de înscriere online la concurs;
 • depunerea documentelor la Decanat = 19 – 23 martie 2018, între orele 9:30–15:30 (pasul 2).

Selecţia ERASMUS pentru anul academic 2018–2019 la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine are loc, orientativ, în perioada 26 – 30 martie 2018: • selecţia = evaluarea dosarelor + evaluarea competenţelor lingvistice de limbă străină + interviul;

 • datele şi orele exacte pentru selecţie vor fi stabilite de COMISIA UNICĂ DE SELECŢIE pe facultate;
 • dacă numărul de candidaţi este mai mare decât numărul de locuri rezervat facultăţii noastre, atunci Comisia unică de selecţie va stabili zile suplimentare pentru selecţia studenţilor înscrişi în concurs;
 • lista cu acorduri ERASMUS active şi numărul disponibil de burse ERASMUS se afişează la avizierul Decanatului şi pe site-ul facultăţii, http://lls.unibuc.ro/.

 

 

CRITERII GENERALE DE ELIGIBILITATE ŞI SELECŢIE PENTRU CANDIDAŢI

(la care facultatea poate adăuga criterii proprii)

 • Să fie cetăţean român sau cetăţean al unei alte ţări, înregistrat la cursuri de zi la U.B.; cetăţenii străini sunt eligibili dacă au permis de rezidenţă temporară / permanentă eliberat de autorităţile române competente.
 • Să fie student / masterand / doctorand al U.B. la cursuri de zi în momentul selecţiei şi pe durata stagiului.
 • Să fie absolvent cel puţin al primului an de studii în momentul începerii mobilităţii (pentru ciclul de licenţă).
 • Să fie integralişti (NICIO RESTANŢĂ, indiferent de anul şi ciclul de studii) după sesiunea de examene din ianuarie–februarie 2018; să aibă următoarele medii generale minime în anii academici anteriori şi inclusiv în semestrul 1 din a.a. 2017–2018:

¯ – pentru anii 1–3 licenţă = media generală minimă: 7.50;

¯ – pentru anii 1–2 masterat cu două arii de studii = media generală minimă: 8.00;

¯ – pentru anii 1–2 masterat cu o singură arie de studii = media generală minimă: 8.00;

¯ – pentru programe doctorale = media minimă: 9.00.

 • Să cunoască obligatoriu limba străină în care se vor desfăşura studiile la universitatea–gazdă (conform nivelului de cunoştinţe de limbă prevăzut în acorduri şi menţionat în lista destinaţiilor Erasmus+; este necesară verificarea pe site-urile universităţilor destinatare a tuturor informaţiilor suplimentare legate de acest aspect)
 • Pentru programe doctorale: să NU beneficieze de burse finanţate din fonduri structurale, conform contractului încheiat între Universitatea din Bucureşti şi Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (A.N.P.C.D.E.F.P.), în scopul evitării dublei finanţări din fonduri europene (adeverinţă de la Secretariatul Şcolii Doctorale de prezentat în acest sens).

 

PRECIZĂRI PRIVIND DOSARUL DE CONCURS

 • DOSARUL DE CONCURS (obligatoriu dosar plic de carton) trebuie să conţină următoarele documente care vor fi depuse obligatoriu la Decanat, în termenele fixate conform calendarului menționat anterior. Nerespectarea calendarului de preselecție va duce automat la eliminarea candidatului din concurs.
 1. Formularul de înscriere – se va completa doar online

¯ Participarea la selecţia Erasmus este condiţionată de completarea acestui formular online şi de depunerea obligatorie la Decanat a documentaţiei aferente, prezentate în continuare

¯ Formularul va conţine automat şi ierarhia universităţilor–gazdă la care studentul doreşte să studieze (1, 2, 5, 10 sau max. 15 universităţi, în funcţie de numărul de acorduri disponibil departamentelor la care este afiliat studentul). Vă rugăm să citiţi cu atenţie informaţiile menţionate mai jos la rubrica „Precizări privind condiţiile de studiu” pentru a şti cum să întocmiţi această ierarhie a universităţilor.

 1. Copie scanată a actului de identitate
 2. Curriculum Vitae – obligatoriu în format Europass (în limbă străină + limba română)

¯ CV-ul în limba străină se va redacta ţinându-se cont de limba pentru care se candidează, precum şi de limba şi de nivelul lingvistic prevăzute în acorduri şi menţionate în lista destinaţiilor Erasmus+.

¯ CV-ul trebuie să conţină obligatoriu un număr de telefon mobil şi o adresă de e-mail profesională.

¯ ID-ul adresei de e-mail profesionale trebuie să fie format doar din nume+prenume / ± cifre sau prenume+nume / ± cifre; NU se acceptă ID–poreclă sau ID-uri cu forme abreviate ale (pre)numelui, cu forme colocviale, slang etc. Cine nu are o astfel de adresă de e-mail profesională, este obligat să îşi formeze una; aceasta este necesară permanent în corespondenţa Erasmus, dar nu numai.

 1. Scrisoare de intenţie / de motivaţie (în limbă străină + limba română)

¯ Scrisoarea în limba străină se va redacta ţinându-se cont de limba pentru care se candidează, precum şi de limba şi de nivelul lingvistic prevăzute în acorduri şi menţionate în lista destinaţiilor Erasmus+.

 1. Planul / Proiectul de studiu (cu antet = numele dvs. / anul de studiu / ciclul de studii / specializarea)

pentru studenţi (licenţă + masterat) – un plan de studiu în limba română:

¯ Se va întocmi câte un plan de studiu pentru fiecare destinaţie din ierarhia universităţilor prezentă în formularul online. Planul de studiu va respecta ordinea universităţilor din ierarhia dvs. şi se va întocmi numai într-un singur document, pe mai multe pagini, după caz.

¯ Planul de studiu va conţine titlurile disciplinelor (traduse în limba română) şi numărul aferent de credite, plus alte informaţii suplimentare relevante pentru concurs, în conformitate cu informaţiile afişate pe site-urile universităţilor destinatare; căutarea şi consultarea universităţilor se va face prin www.google.com.

pentru doctoranzi – un proiect de studiu doctoral în limba română:

¯ Proiectul se tehnoredactează și se imprimă față–verso

 1. Diplome (certificate / atestate) de competenţă lingvistică

¯ Se acceptă doar certificatele străine de competenţă lingvistică (ex. FCE, CAE, CPE, IELTS, TOEFL, TOEIC; DaF; DELE; CELI, CILS; DELF, DALF, Goethe-Zertifikat B1/B2/C1, TestDaF etc.) = acte relevate pentru selecţie se vor fotocopia alb-negru.

¯ Se solicită să respectaţi obligatoriu nivelul de limbă străină prevăzut în acorduri şi menţionat în lista destinaţiilor Erasmus+; se verifică obligatoriu pe site-urile universităţilor destinatare toate informaţiile suplimentare legate de acest aspect.

 1. Situaţia şcolară eliberată gratuit de Secretariat

¯ Din situaţia şcolară trebuie să rezulte media generală minimă indicată mai sus şi statutul de integralist (fără NICIO RESTANŢĂ).

¯ Cererea–tip de eliberare a Situaţiei şcolare se va completa doar la Secretariat, în programul de lucru, luni–joi, 12:00–14:00, până cel târziu în penultima zi a perioadei de înscriere la concurs.

¯ Echipa Erasmus va prelua personal situaţiile şcolare de la Secretariat după întocmirea lor, în ultima zi de înscriere la concurs.

 1. Adeverinţă (doar pentru doctoranzi) care să ateste că NU beneficiază de burse structurale.

¯ Adeverinţa se va solicita la Secretariatul Şcolii Doctorale / Programe Structurale, după caz.

 1. Declaraţia Decanului privind recunoaşterea studiilor în cadrul programului ERASMUS+

¯ Declaraţia este un formular standard ce se va putea obţine de la Decanat numai după finalizarea selecţiei, pentru titularii bursei.

 

 • Un student poate candida atât pentru limba A, cât şi pentru limba B din specializare:

¯ În acest sens, se va completa formularul de înscriere online obligatoriu de două ori – unul pentru limba A, altul pentru limba B.

¯ Media obţinută de student în urma selecţiei Erasmus va intra în calcul pentru ambele candidaturi, iar dacă studentul câştigă bursa cu ambele dosare, atunci va trebui să opteze pentru una dintre destinaţiile câştigate.

¯ ATENŢIE: – domeniul de studiu „Studii Culturale” are doar monospecializare („Studii Americane” şi „Studii Iudaice”), ceea ce face imposibilă înscrierea la concursul Erasmus pentru limba străină complementară din planul de învăţământ!!!

 

 • Începând cu anul universitar 2014–2015, în cadrul noului Program ERASMUS+, un student poate beneficia de grant ERASMUS o singură dată pe durata fiecărui ciclu de studii, respectiv: • un student care a beneficiat de bursă ERASMUS pe durata ciclului 1 – studii universitare de licenţă mai poate beneficia de un grant ERASMUS pe durata ciclului 2 – studii universitare de masterat;
 • un student care a beneficiat de bursă ERASMUS pe durata ciclului 2 – studii universitare de masterat mai poate beneficia de un grant ERASMUS pe durata ciclului 3 – studii universitare de doctorat.

 

PRECIZĂRI PRIVIND PUNCTAJUL OBLIGATORIU DE APLICAT LA SELECŢIE

Nota 1:

Cunoştinţele lingvistice de limbă străină (atestat de limbă străină sau test de limbă străină) care au un punctaj între 1 şi 10 (10 = nota maximă), punctajul reprezentând fie nota obţinută la testul de limbă străină, fie nota obţinută prin echivalarea nivelului corespunzător atestatelor de limbă străină depuse la dosar.

În cazul rezultatelor care conţin doar nivel de limbă şi nu conţin notă, punctajul se acordă după cum urmează:

– Nivel C2 = 10 puncte Nivel C1 = 9 puncte Nivel B2 = 7 puncte

– Nivel B1 = 5 puncte Nivel A2 = 4 puncte Nivel A1 = 3 puncte

Nota 2:

Situaţia şcolară (media anilor de studii) care are un punctaj între 1 şi 10 (10 = nota maximă), punctajul reprezentând media anilor de studii, inclusiv semestrul 1 din anul academic în curs.

Nota 3:

Test de cunoştinţe de specialitate şi / sau Evaluarea dosarului (Curriculum Vitae în format Europass; planul / proiectul de studiu propus pentru stagiul Erasmus; scrisoarea de intenţie / de motivaţie; diplomele / atestatele / certificatele de limbi străine relevante pentru selecţia Erasmus), având un punctaj între 1 şi 10 (10 = nota maximă).

Nota 4:

Interviul în care se va urmări reliefarea obiectivelor principale şi a oportunităţilor oferite de mobilitatea Erasmus+, având un punctaj între 1 şi 10 (10 = nota maximă).

Totodată, în interviu se vor puncta şi următoarele aspecte: interesele care stau la baza solicitării mobilităţii Erasmus+; capacitatea de adaptabilitate a candidatului la un nou sistem academic, la un nou mediu socio-cultural, la realitatea economică şi financiară din ţara–gazdă; nivelul de informaţii privind universitatea–gazdă şi programele didactice ale acesteia; proiectul de studiu vizat; planuri academice de viitor; abilităţile de comunicare, exprimarea academică şi competenţele lingvistice în limbi străine.

Atât evaluarea cunoştinţelor lingvistice (atestat / test), cât şi interviul sunt obligatorii pentru fiecare candidat. În caz contrar, candidatul va fi declarat respins.

Ponderea punctajului la selecţie (100 de puncte maximum):

¯ Nota 1 = 20% din punctajul total;

¯ Nota 2 = 10% din punctajul total;

¯ Nota 3 = 30% din punctajul total;

¯ Nota 4 = 40% din punctajul total.

 

Exemplu de calcul: (Nota 1 x 2) + (Nota 2 x 1) + (Nota 3 x 3) + (Nota 4 x 4) = Punctaj total 100 p.

Pentru punctaj 10 la fiecare criteriu: (10 x 2) + (10 x 1) + (10 x 3) + (10 x 4) = 20 + 10 + 30 + 40 = 100 p.

 

În cazul candidaţilor cu aceeaşi medie pe ultimul loc, criteriile de departajare vor fi în următoarea ordine:

 1. Punctajul obţinut la interviu.
 2. Punctajul obţinut pentru cunoştinţele lingvistice.
 3. Punctajul obţinut pentru situaţia şcolară.

 

În urma selecţiei Erasmus, un candidat este declarat admis dacă va obţine media finală minimă – 8.00 (opt). Această condiţie este valabilă pentru toţi anii de studii şi pentru toate ciclurile (licenţă, masterat, doctorat).

 

PRECIZĂRI PRIVIND FINANŢAREA ERASMUS

M Grantul ERASMUS este destinat pentru maximum 4 luni de finanţare per bursier şi nu acoperă în totalitate costurile şederii în străinătate.

→ Bursa ERASMUS este destinată unui stagiu de studii, finalizat cu examene (ale căror rezultate, pe bază de note şi credite, sunt recunoscute la întoarcere), iar examenele de licenţă, disertaţie sau doctorat trebuie susţinute la Universitatea din Bucureşti.

 

Aranjamentele de cazare în străinătate şi asigurarea de sănătate valabilă pe toată perioada stagiului intră exclusiv în sarcina bursierului ERASMUS.

 

Numai în cazul în care vor exista fonduri, studenţii care beneficiază de bursă socială în România în acelaşi an cu deplasarea în stagiul ERASMUS ar putea primi pe parcursul stagiului câte 200 € / lună în plus faţă de nivelul grantului fixat de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (A.N.P.C.D.E.F.P.). Acest fapt va fi comunicat de Biroul Erasmus+ doar în anul academic următor.

 

Nivelul grantului ERASMUS lunar, stabilit la nivel naţional de către A.N.P.C.D.E.F.P. pentru anul universitar 2018–2019 este următorul:

ŢARA DE DESTINAŢIE Nivelul naţional fixat

al grantului (€/lună)

Austria, Belgia, Cehia, Cipru, Croaţia, Danemarca, Finlanda, Franţa,

Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Portugalia,

Slovenia, Spania, Suedia, Turcia, Ţările de Jos

500 € / lună
Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia, Malta, Polonia, Slovacia, Ungaria 450 € / lună

 

PRECIZĂRI PRIVIND CONDIŢIILE DE STUDIU

 • Domeniul şi ciclul / nivelul de studii (licenţă / masterat / doctorat) precizate în acordurile bilaterale şi menţionate în lista destinaţiilor ERASMUS nu pot fi modificate.

 

În vederea completării ierarhiei universităţilor-gazdă şi a planului / proiectului de studiu vă rugăm să aveţi în vedere următoarele aspecte:

→ Un candidat are dreptul să se înscrie numai la ciclul de studii corespunzător specializării sale (licenţă / masterat / doctorat) – cf. coloana 6 (nivelul de studiu pentru stagiu) din lista destinaţiilor Erasmus = i.e. un student de la ciclul de licenţă nu are voie să îşi aleagă destinaţii de la ciclul de masterat ş.a.m.d.

→ Un candidat are dreptul să îşi aleagă din lista destinaţiilor Erasmus numai universităţile de la departamentele corespunzătoare specializării sale / limbilor de studiu din specializarea sa / domeniului său de studiu (limbă şi literatură; traducere şi interpretare; limbi moderne aplicate; studii culturale) – cf. coloana 8 (domeniul de studiu prevăzut în acord) şi coloana 10 (precizări domeniul de studiu).

→ Un candidat cu domeniul de studiu „Limbă şi Literatură” (licenţă + masterat) are voie să îşi aleagă din lista destinaţiilor Erasmus – cf. coloana 8 (domeniul de studiu prevăzut în acord) şi coloana 10 (precizări domeniul de studiu) – doar următoarele direcţii:

 • “Foreign Language(s)”, “Languages”, “(Foreign) Languages and Philological Sciences”, “Oriental Languages”, “Modern EC / EU Languages”, “Non EC Languages”, “Modern Languages and Philology”, “Applied Linguistics”, “Linguistics”, “Literature and Linguistics”, “English Literature and Cultural Studies”, “German Language and Literature / Lengua y Literatura Alemana / Deutsche Sprache, Literatur”, “Interkulturelle Germanistik”, “French Language and Literature”, “Classical Philology / Languages”, “General and Comparative Literature”, “Language Acquisition”, “Italian Literature and Linguistics”, “Lettres (modernes francaises)”, “Education Science”, “Humanities”, “History and Modern Languages”, “English / German / Spanish / Polish / Chinese / Japanese / Portuguese / Slovenian Studies”, “Estudios Ingleses”, “Spanish / Slavonic / Russian / Catalan / French / Hispanic / Polish / English Philology”, “Italian / Russian / Spanish / Slavic / German / Arabic / Turkish / Hungarian / Slovak Language”, “Romance Languages”.

→ Un candidat cu domeniul de studiu „Limbi Moderne Aplicate” (licenţă + masterat) are voie să îşi aleagă din lista destinaţiilor Erasmus – cf. coloana 8 (domeniul de studiu prevăzut în acord) şi coloana 10 (precizări domeniul de studiu) – doar următoarele direcţii:

 • “Applied Modern Languages”, “Limbi Moderne Aplicate”, “Commerce and Administration”, “Business–Administration”, “Business, Communication, Economy, Law, Organizational Culture”.
 • “Modern EC / EU Languages”, “Foreign Language(s)”, “Languages” = pentru aceste direcţii generale candidatul are voie să verifice pe site-urile universităţilor partenere dacă acestea din urmă au programe de studii conforme cu specializarea sa de la Bucureşti, iar dacă au, candidatul poate să le treacă în ierarhie şi planul de studiu Erasmus.

→ Un candidat cu domeniul de studiu „Traducere şi Interpretare” (licenţă + masterat) are voie să îşi aleagă din lista destinaţiilor Erasmus – cf. coloana 8 (domeniul de studiu prevăzut în acord) şi coloana 10 (precizări domeniul de studiu) – doar următoarele direcţii:

 • “Translation and Interpretation”, “Traducători”.
 • “Modern EC / EU Languages”, “Modern Languages”, “Foreign Language(s)”, “Languages” = pentru aceste direcţii generale candidatul are voie să verifice pe site-urile universităţilor partenere dacă acestea din urmă au programe de studii conforme cu specializarea sa de la Bucureşti, iar dacă au, candidatul poate să le treacă în ierarhie şi planul de studiu Erasmus.

→ Un candidat cu domeniul de studiu „Studii Culturale” (licenţă + masterat) are voie să îşi aleagă din lista destinaţiilor Erasmus – cf. coloana 8 (domeniul de studiu prevăzut în acord) şi coloana 10 (precizări domeniul de studiu) – doar următoarele direcţii:

 • “Cultural Studies”, “Sociology and Cultural Studies”, “English Studies”, “American Studies”, “Studii Americane”, “Studii Culturale Britanice”, “Estudios Ingleses”, “Religious Studies”.
 • “Foreign Language(s)”, “Languages”, “Modern EC Languages” = pentru aceste direcţii generale candidatul are voie să verifice pe site-urile universităţilor partenere dacă acestea din urmă au programe de studii conforme cu specializarea sa de la Bucureşti, iar dacă au, candidatul poate să le treacă în ierarhie şi planul de studiu Erasmus.
 • Pentru destinaţia Turcia: sunt eligibili numai studenţii cu specializarea Turcă (arie A sau B).
 • Studentul ERASMUS trebuie să obţină la studii un minim de 30 de credite pe semestru.
 • Educaţia fizică şi Practica profesională NU intră în planul de studii ERASMUS.
 • Modulul psiho–pedagogic nu poate fi acoperit în timpul stagiului ERASMUS, de aceea studentului i se recomandă să ia legătura cu profesorii în cauză înainte de a pleca, pentru a organiza o reprogramare a studiilor la acest modul.
 • Dacă a plecat pe primul semestru, studentul ERASMUS poate solicita prelungirea stagiului de studii pe al doilea semestru în următoarele condiţii:
 • să aibă posibilitatea studierii celor două arii A şi B în ambele semestre de stagiu ERASMUS în cazul în care are dublă arie de studiu;
 • să aibă media generală obţinută în ţară înainte de plecarea la bursă în conformitate cu criteriile de eligibilitate de mai sus, şi anume:

– pentru anii 1–3 licenţă = media generală minimă: 7.50;

– pentru anii 1–2 masterat cu două arii de studii = media generală minimă: 8.00;

– pentru anii 1–2 masterat cu o singură arie de studii = media generală minimă: 8.00;

– pentru programe doctorale = media minimă: 9.00.

 

PRECIZĂRI PRIVIND PLECAREA ÎN STAGIUL ERASMUS

A TITULARILOR DE BURSĂ ERASMUS

 • Semnarea contractului de studii se face de către Responsabilul ERASMUS pe Facultate în baza actelor oficiale venite de la Biroul Erasmus+; responsabilul ERASMUS va păstra o copie a contractului de studii.
 • În momentul plecării, studentul nu trebuie să aibă nicio restanţă, altfel pierde bursa ERASMUS.
 • În momentul concursului ERASMUS: • studenţii selectaţi din anul 1 (ciclul licenţă) vor pleca obligatoriu pe semestrul 2 din anul 2, cu obligativitatea ca la finalul anului 1 să fie integralişti (fără nicio restanţă) şi să prezinte la Biroul Erasmus+ adeverinţa de la facultate care să ateste acest lucru; media şcolară a anului 1 trebuie să fie cel puţin egală cu media şcolară decisă de facultate pentru intrarea în selecţia Erasmus;
 • studenţii selectaţi din anii terminali (anul 3 licenţă + anul 2 masterat) vor pleca obligatoriu pe semestrul 2 din anul 1 de masterat / doctorat, cu obligativitatea admiterii la masteratul / doctoratul de profil şi a prezentării la Biroul Erasmus+ a adeverinţei de la facultate care confirmă admiterea;
 • recomandare: studenţii selectaţi din anul 2 (ciclul licenţă) vor pleca pe semestrul 1 din anul 3, iar masteranzii selectaţi din anul 1 vor pleca pe semestrul 1 din anul 2 de masterat, pentru a putea intra în examenele de licenţă / disertaţie după încheierea şi recunoaşterea stagiului.
 • Candidaţii trebuie ierarhizaţi conform punctajului final obţinut în urma selecţiei, rezultând astfel titulari, rezerve şi respinşi. Titularii, rezervele şi bursierii „grant zero” nu vor fi luaţi în considerare dacă nu vor fi ierarhizaţi în liste conform punctajului obţinut la selecţie şi nu vor avea stabilită destinaţia stagiului ERASMUS (instituţia şi ţara). Destinaţiile nu vor putea fi modificate după validarea selecţiei.
 • Numărul total de titulari + rezerve + bursieri „grant zero” NU poate depăşi numărul total de studenţi alocat unei destinaţii, respectiv numărul precizat pe un rând din tabelul conţinând acordurile bilaterale.
 • Rezervele (după anunţarea statutului lor) trebuie să pregătească dosarul de candidatură pentru plecare obligatoriu pe semestrul 2, pentru ca în cazul în care rămân locuri libere sau unii titulari renunţă la bursă să fie timp suficient pentru transformarea rezervelor în titulari de grant.

 

PRECIZĂRI PRIVIND STAGIUL ERASMUS FĂRĂ FINANŢARE – „Grant Zero”

 • Dacă sunt candidaţi care doresc să plece pe cont propriu (fără finanţare ERASMUS), aceştia trebuie să participe la concurs şi să se supună aceloraşi criterii de selecţie ca pentru titulari şi rezerve. Ei nu vor fi luaţi în calcul la numărul de titulari maxim alocat facultăţii noastre, ci vor fi precizaţi separat în liste.
 • Se pot acorda „granturi ERASMUS zero” în afara numărului alocat pentru titulari şi rezerve, dar în limita numărului de locuri maxime disponibile pentru fiecare destinaţie în parte.
 • Dacă rezervele (după anunţarea statutului lor) doresc să plece fără finanţare ERASMUS (cu grant zero), acest lucru este posibil şi trebuie comunicat urgent Biroului Erasmus+: în acest caz ei pot pleca pe semestrul 1 (cu respectarea criteriilor de mai sus). Rezervele primesc programare privind universitatea de destinaţie la fel ca titularii în momentul selecţiei.

 

ATENŢIE !

După selecţia din facultate, 14 iunie 2018 este termenul–limită de primire a dosarelor şi formularelor la Biroul Erasmus+ pentru titularii de burse şi pentru rezerve (pentru ambele semestre). → Dacă până la această dată dosarele nu vor fi depuse la Biroul Erasmus+, respectivele persoane vor fi automat scoase de pe liste şi, eventual, înlocuite cu rezervele (cf. ierarhizării în urma punctajului obţinut).

→ Dacă universităţile–gazdă au un termen–limită de înscriere (eventual on-line) mai devreme de această dată, bursierii trebuie să îl respecte pe acela (să se înscrie on-line şi să se prezinte la Biroul Erasmus+ cu dosarul).

În cazul în care în unele universităţi–gazdă termenul–limită de nominalizare / înscriere pentru plecarea în semestrul 1 al anului universitar 2018–2019 va fi depășit la finalul concursului ERASMUS, studenţii selectaţi pentru destinaţiile respective vor putea pleca numai pe semestrul al 2-lea.

 

 

LISTA DESTINATII LIMBI SI LITERATURI STRAINE 2018-2019

 

 

SUCCES!

Biroul ERASMUS+: Palatul Facultăţii de Drept, et.2, cam.301; e-mail: contact@erasmus.unibuc.ro

şi

Coordonatorii ERASMUS FLLS (studenţi români):

Conf. dr. Ileana Maria RATCU, Conf. dr. Alina Mihaela TIGĂU, Referent Erasmus Beatrice CREŢU;

e-mail: international@lls.unibuc.ro