Despre ASLS

ASLS (Asociația Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine) a fost înființat în 1999 și este singura asociație reprezentativă a facultății.

Rolul nostru este de a susține și reprezenta interesele studenților din facultate în raport cu conducerea acesteia (Decanatul și Consiliul Facultății). Ne propunem să ajutăm studenții în tot ceea ce privește mișcarea de reprezentare studențească, dar și pe plan profesional și personal. Toate acestea prin activitatea noastră: participarea activă la viața studențească și organizarea proiectelor caracteristice și de divertisment.

Culoarea noastră reprezentativă este albastrul. Spirituală, dar totodată puternică şi plină de viaţă, această culoare ne uneşte şi ne inspiră, oferindu-ne sentimentul că aparţinem unui grup inedit, cu idei măreţe şi originale, cu multă implicare și dedicare.

Activitatea noastră vizează patru arii de dezvoltare, prin cele cinci departamente: Human Resources, Public Relations, Fundraising, Visual Arts și Students’ Office. Astfel ne mândrim cu o organizare complexă și bine pusă la punct, reuşim să desfășurăm cât mai bine numeroasele noastre proiecte şi să oferim voluntarilor din cadrul asociaţiei un mediu propice atât pentru dezvoltare personală, cât şi pentru dorinţa de afirmare şi de participare activă în cadrul unui ONG studenţesc.

Citește mai jos mai multe despre departamentele ASLS!

Departamente

Departamentul Human Resources este unul dintre cele cinci departamente ale asociației și este de departe cel mai numeros. Scopul său este de a gestiona voluntarii ASLS și tot ce ține de activitatea lor, acest lucru fiind realizat prin intermediul celor patru echipe din componența sa: Dezvoltare, Evaluare, Îndrumare și Motivare.

Departamentul Students’ Office se ocupă în mod direct de tot ceea ce înseamnă interacțiunea cu studenții facultății noastre, precum și cu restul comunității universitare. Printre activitățile acestuia se numără promovarea drepturilor și îndatoririlor studențești, reprezentarea drepturilor studenților în cadrul structurilor cu rol decizional și administrativ ale Universității, organizarea proiectului EADS, precum și alte activități specific realizate de cele patru echipe ale departamentului: International Students, Parenting, Reprezentativ și Q&A (cu sub-echipa Page Owlners).

Departamentul Public Relations este una din jumătățile esențiale ale imaginii ASLS în fața studenților și ale partenerilor noștri. Acest departament se ocupă cu promovarea proiectelor, asociației, dar și multe altele. Cele două calități prin care membrii noștri se remarcă sunt un spirit creativ si organizatoric în fiecare dintre cele două echipe: Social Media, Instagrammers și Copywriting (cu sub-echipa Bloggers).

Departamentul Visual Arts este cealaltă jumătate esențială a imaginii ASLS în fața studenților și a partenerilor noștri. Toate materialele de promovare a asociației sunt create de echipele acestui departament. Într-un cuvânt, VA-ul înseamnă creativitate, iar această calitate a membrilor noștri se remarcă în fiecare dintre cele patru echipe: Photographers, ASLS TV, Design și Handmade.

Departamentul Fundraising favorizează relațiile externe ale asociației prin intermediul parteneriatelor cu instituții, companii sau alte organizații. Astfel, acesta asigură buna funcționare a proiectelor ASLS pe parcursul întregului an, ocupându-se și de gestionarea fondurilor asociației. În plus, departamentul caută noi oportunități de angajare, practică sau internshipuri pentru studenți, totul prin intermediul celor trei echipe: Delegates, Prime Contact și Media Partners.

Fiecare dintre noi are libertatea de a-şi alege câte un departament (sau chiar două), în funcţie de aptitudinile şi hobby-urile noastre. Învăţăm şi creştem împreună, ca o mare familie, alături de colegi la fel de talentaţi, implicați, devotați, dornici să îşi sacrifice o bună parte din timp pentru buna funcţionare a asociaţiei şi a relaţiei sale cu studenții și conducerea facultăţii.

             Scopul ASLS este reprezentarea şi apărarea intereselor și drepturilor studenţilor din Facultatea de Limbiși Literaturi Străine din cadrul Universității din București, prin mijloace specifice şi conforme legilor în vigoare, stimularea participării acestora la actul educaţional şi la viaţa socială, economică şi culturală precum și organizarea de diferite activităţi şi evenimente pentru tineret şi în sprijinul tinerilor.

conform Statutului ASLS

Principii ASLS

1. Democrație

2. Deschidere

3. Transparență

4. Reprezentativitate

5. Comunicare

6. Unitate

7. Libertate

8. Respect

9. Dezvoltare personală

10. Non-partizanat

11. Non-violență

12. Comunitate

Share This