În perioada 7-11 aprilie nu a fost depusă nicio candidatură. Biroul Electoral decide prelungirea perioadei de depunere până la data de 23 aprilie, ora 16:00.

Dragi studenţi,

ASLS (Asociaţia Studenţilor din Facultatea de Limbi si Literaturi Străine – Universitatea din Bucureşti) reorganizează alegerile pentru reprezentanţii studenţilor masteranzi în Consiliul FLLS. Vă invităm să candidaţi pentru a vă reprezenta secţia, respectiv facultatea, şi să vă prezentaţi la vot!

 

Alegerile vor avea loc după cum urmează:

Depunerea candidaturilor – între 7 şi 11 aprilie*, ONLINE la adresa robert.hermeneanu@asls.ro

Campanie – între 14 şi 18 aprilie

Alegeri, primul tur –24 aprilie**, între orele 12:00 – 18:00

Alegeri, al doilea tur – 29 aprilie***, între orele 10:00 – 20:00

N.B.: Atenţie! Studenţii pot vota numai cu carnetul de note!

 

Candidaturile presupun:

  • CV privind activitatea sa academică şi extra-academică,
  • listă de susţinători (scanată),  înscrişi în ciclul de studiu masteral, conform Anexei.

N.B.: Numărul de semnături necesar pentru depunerea candidaturii ca Reprezentant de Secţie este de 10.

Împărţirea celor 2 locuri atribuite reprezentanţilor studenţilor masteranzi în Consiliul FLLS se va face în felul următor:  Doi reprezentanţi de la două masterate diferite (primii doi în funcţie de numărul voturilor).

 

 

Comisia de alegeri:

Preşedinte: Robert Hermeneanu

Membri: Adelina Epure, Ana-Maria Ţone, Florina Petrescu, drd. Cezar Tabarcea

Observatori: conf. dr. Axinia Crasovschi (prodecan)

 

Documente în format electronic:

Metodologie FLLS

Regulament UB

 

Adresa de contact a comisiei: robert.hermeneanu@asls.ro


* Dacă nu sunt depuse suficiente candidaturi, Comisia Electorală poate decide prelungirea termenului de depunere.

** Cvorum 50%+1 din numărul studenţilor secţiei/Facultăţii

***Cvorum 15%+1 din numărul studenţilor secţiei/Facultăţii

 

Share This