De curând, Ministerul Educației Naționale a făcut o propunere ce presupune diminuarea numărului de ore alocate săptămânal limbii moderne L2 în ciclul inferior și cel superior al învățământului liceal. Această limbă este, cel mai adesea, franceza sau germana (dar nu numai).

Cele trei variante ale proiectului planurilor-cadru pentru învățământul liceal au fost date consultării publice și se află aici: http://bit.ly/2lqJYjr. Astfel, orice ONG, companie, asociație sau instituție atât privată, cât și publică, dar și oricare cetățean, are dreptul de a se pronunța asupra acestei inițiative prin opinii, propuneri și argumente până pe data de 26 ianuarie 2018 (inclusiv), la adresa de e-mail info@ise.ro.

ASLS, fiind asociația studențească reprezentativă și legal constituită la nivelul Facultății de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București, dorește să ia o poziție cu privire la această modificare. În calitate de studenți, masteranzi sau chiar doctoranzi în domeniul limbilor străine, considerăm că este absolut necesar să ne exprimăm opinia cu privire la numărul de ore alocat limbilor străine în învățământul liceal.

În primul rând, știm din proprie experiență ce importanță are cunoașterea a două limbi străine și ce rol semnificativ joacă acest lucru în inserția pe piața muncii. Fie că un tânăr dorește să se angajeze într-un domeniu strict specific limbilor străine (traducător, interpret, profesor), fie că dorește să lucreze într-un alt domeniu (administrație, resurse umane, jurnalism, informatică etc.), cunoașterea a cel puțin două limbi străine la nivel mediu constituie un avantaj, dacă nu chiar o necesitate de cele mai multe ori, dar în niciun caz un aspect de neglijat. Elevii de liceu nu vor putea dobândi un nivel mediu de limbă cu doar o oră pe săptămână (50 minute).

În al doilea rând, propunerea diminuării numărului de ore alocate limbii moderne L2 de la două ore la o oră înseamnă, practic, eliminarea acestei discipline, deoarece elevii nu vor reuși să aprofundeze limba străină respectivă într-atât încât să o poată utiliza cu succes la locul de muncă sau în comunicarea de zi cu zi. Această a doua limbă străină va fi, din punctul de vedere al competențelor deprinse la sfârșitul ciclului liceal, inexistentă, deși ea va figura cu numele în orarul elevului și în programa școlară.

În al treilea rând, considerăm că aceste propuneri, de diminuare sau eliminare a orelor alocate limbii moderne L2, reprezintă un pericol pentru elementul prin care școala românească și, implicit, tinerii din România, s-au distins până acum pe plan european, anume prin faptul că pun mare accent pe buna cunoaștere și utilizare a limbilor străine și a competențelor lingvistice în general.

Ținându-se cont de cele menționate mai sus, Asociația Studenților din Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (ASLS) se alătură opiniilor exprimate de ARPF (Asociația Română a Profesorilor Francofoni) în scrisoarea deschisă, pe care această organizație a lansat-o în prima jumătate a lunii ianuarie. Această inițiativă este susținută și de ASFI – Asociația Studenților Francofoni din Iași. Scrisoarea poate fi găsită aici: http://bit.ly/2n1VUZE. Mai mult, demersul ASLS este încurajat de către Directorul Departamentului de Limba și Literatura Franceză al Facultății de Limbi și Literaturi Străine, Prof. Dr. Lidia Cotea și de către Directorul Departamentului de Limbi și Literaturi Germanice, Prof. Dr. Gabriel Horațiu Decuble.

Share This