ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ANILOR 2 ŞI 3, SPECIALIZAREA ENGLEZĂ

ANUNŢ PRIVIND PRACTICA PROFESIONALĂ

Având în vedere obligativitatea ca studenţii de la Filologie să efectueze un număr total de 80 de ore de practică profesională (diferită de practica pedagogică!!!) pe parcursul a patru semestre (20 ore/semestru, în cursul semestrelor 3-6), Departamentul de Engleză al Universităţii din Bucureşti asigură o parte din aceste locuri de practică după cum urmează:

1. Centrul pentru Studiul Dezvoltării Limbajului şi al Comunicării Lingvistice – 10-15 locuri

2. British Studies – 10 locuri

3. Secretariatul Departamentului de Engleză (Pitar Moş, et. 2) – 5-10 locuri

4. Biblioteca Departamentului de Engleză – 10 locuri

5. Centrul de Limbi Străine Ariel5 locuri

6. Canadian Studies – 3 locuri

7. American Studies – 5-10 locuri

8. Secretariatul FLLS (Quinet, et. 2) – 5-10 locuri

9. MTTLC – 5-10 locuri

 

Cei interesaţi sunt rugaţi să ia legătura cu centrul pe care îl aleg.

Pentru Ariel, puteţi aplica trimiţând un email la adresa: office@centrul-ariel.ro

Toţi studenţii acceptaţi pentru locurile de mai sus vor fi luaţi în evidenţa respectivului centru/secretariat şivor desfăşura activităţi specific acestuia.

Odată acceptaţi, studenţii în cauză trebuie să trimită un email la adresa de mai jos (către Gabriela Brozbă), precizând numele complet, anul de studii, specializarea şi centrul ales pentru practică.

 

Câteva precizări importante:

1.locurile interne afişate (anunţate mai sus) sunt asigurate de Departamentul de Engleză pentru studenţii de laEngleză A. Regulamentul spune că practica se poate face la oricare dintre specializări, dar mai spune şi că “locurile oferite de Facultate şi firmele acceptate pot fi găsite la fiecare departament”- lucru care se aplică mai ales acolo unde numărul studenţilor este însemnat, cum este cazul Englezei. Aşadar, indicat ar fi să vă interesaţi în legătură cu practica profesională şi locurile disponibile la departamentul unde aveţi specializarea A [în cazul în care nu sunt cereri suficiente din partea celor de la specializarea A, Centrul în cauză poate hotărî să primească şi studenţi de la Engleză B];

2. practica se poate efectua şi în alt/alte oraş/oraşe decât Bucureştiul şi se poate desfăşura şi pe durata vacanţei de vară (adică cea dintre anul al II-lea şi al III-lea; pentru a respecta cerinţa ca aceasta să aibă loc în limita celor patru semestre);

3. nu există condiţii restrictive privind profilul/specificul firmei, deşi (în mod ideal) ar fi de preferat ca practica să fie efectuată în firme unde studenţii să poată face/învăţa ceva care să le fie folositor;

4. pentru studenţii care fac practică la centrele Departamentului, NUse încheie un Protocol; aceştia vor primi o adeverinţă de practică de la conducătorul centrului/bibliotecii/secretariatului;

5. pentru cei care se duc la firmele externe afişate mai jos, precum şi pentru cei (70%) care îşi găsesc singuri firmele unde să facă practica, se încheie un protocol-tip, care este deja afişat pe webstite-ul Universităţii (http://www.unibuc.ro/facultati/limbi/Practica_profesionala.php). Studenţii trimit firmei Protocolul şi un reprezentant al acesteia îl completează. Acest protocol este ulterior trimis (scanat) pe adresa brozba.anydora@gmail.com sau lăsat în pigeon hole-ul meu din Catedră;

6.orele necesare pot fi efectuate în tranşe sau toate deodată – noi nu putem si nu avem cum să verificăm acest lucru în toate cazurile. Aşadar, numărul de ore de practică şi perioada de practică se negociază direct cu firma;

7.studenţii au nevoie de adeverinţa de practică doar înainte de înscrierea la licenţă din anul al III-lea: până atunci, NU au nevoie să facă dovada efectuării practicii şi NU au nevoie de această adeverinţă pentru a-şi susţine examenele din anii al II-lea şi al III-lea;

8. dacă practica s-a desfăşurat la acelaşi centru/aceeaşi firmă, va exista o singură adeverinţă. Pentru cazul în care practica s-a făcut în mai multe locuri (centre şi/sau firme), veţi primi şi, respectiv, prezenta un număr adecvat de adeverinţe, astfel încât numărul cumulat de ore de pe toate acestea să însumeze 80.

 

 

Firme externe la care studenţii pot aplica:

Numelecompaniei Ciclulvizat Telefon Email Persoana de contact
X Solutions Company SRL, București BA 0723 503 747 dan.vaduva@xsolutions.ro Văduva, Dan
Școala gimnazială nr. 5, Alexandria BA 0247 317 194 Țucă, Gheorghe
Andreea SRL, Motru BA 0724 556 651 Stroescu, Constantin
Grădinița Irina, București BA 0730 644 060 office@gradinitairina.ro Marcu, Mirela
Babylon Consult SRL MA 021 232 8516 office@babylonconsult.ro Neculae, Alina
Novacrin SRL BA 021 335 0646 librarie@novacrin.ro Busuioc, Silvia-Tina
Crispadin SRL BA 0721 759 442 Urs, Georgeta
Institutul Academiei Române de Cercetări pentru Inteligență Artificială ”Mihai Drăgănescu” BA 021 318 8103 Tufiș, Ioan Dan, acad.
Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului de la Academia Română BA 021 317 91 03/                     021 317 91 06   Iulia Grumazescu
Agenţia de Cursuri şi Traduceri ACT BA 0727 752 650 office@cursurisitraduceri.ro
MuzeulNaţional al Satului “Dimitrie Gusti” BA 021 230 69 92 inst.academia@gmail.com AncaCatalinoiu

 

.

Pentru informaţii suplimentare şi update-uri, urmăriţi avizierul de la etajul 1 din Pitar Moş.

 

Pentru întrebări – asist. dr. Gabriela Brozbă: brozba.anydora@gmail.com.

 

Share This