¡Comienza tu carrera con Accenture!

¡Comienza tu carrera con Accenture!

Accenture Open Days

¿Hablas fluente el español?

¡Comienza tu carrera en Recursos Humanos con Accenture!

Te esperamos el 5 de Junio, de 3 a 5 de la tarde, en Edgar Quient para participar en las Puertas Abiertas Accenture!

Tendrás la oportunidad de conocer a empleados que trabajan en el área de Recursos Humanos externalizados y averiguar más sobre sus actividades diarias. El equipo de reclutamiento Accenture también estará ahí para ayudarte entender el proceso de selección.

Aprovechamos de esta oportunidad para salvar un poco de tiempo y probar tu nivel de español.

¿Qué te puede ofrecer una carrera en RH en Accenture?

  • Profundar los conocimientos de RH
  • Aprender las mejores técnicas de la gestión de las relaciones con los clientes
  • Disfrutar el trabajo en el ambiente de un equipo mundial

Entra en nuestro sitio web para aprender más sobre Accenture y las oportunidades de una carrera en los servicios externalizados.

¡Accenture es el lugar dónde tienes que estar! Las plazas son limitadas, así  que reserva tu asiento hoy, enviado tu hoja de vida a florina.vintila@accenture.com.

color w1

Do you speak fluent Spanish? Start your Human Resources career with Accenture!

Join us on June 5th, in Edgar Quinet, starting with 15:00 at the “Accenture Open Days” event.

You will have the chance to meet members of the HR delivery teams and learn about their daily activities. The Accenture Recruitment team will be there and give you insights on the selection process.

You will also be able to take the first step in the selection process by testing your written Spanish skills.

What does an HR career at Accenture offer?

  • – Develop knowledge of HR processes
  • – Learn the best practices in client relationship management
  • – Enjoy working in a global team environment

Check our microsite and learn more about Accenture and Outsourcing career opportunities.

Accenture is the place to be! The number of seats is limited – register now by sending your CV to florina.vintila@accenture.com.

Study Night

Study Night

harry potter study-group copy3

 

Ai zeci de teme şi proiecte de făcut? Nu ai scris nici primul capitol la licenţă/disertaţie? Mai ai N pagini de scris şi nu reuşeşti să te organizezi?

ASLS Romania îţi sare în ajutor!

Vino marţi – 29 aprilie începând cu ora 20:00 la Facultatea de Limbi si Literaturi Straine str. Pitar Moş, nr. 7-13, Bucureşti, sector 1, să te concentrezi împreună cu colegii tăi! Noi aducem ceaiul, cafeaua şi muzica ambientală, totul pentru a crea atmosfera propice studiului.

Cu ocazia acestui eveniment, FLLS ne pune la dispoziţie lucrări de licenţă şi disertaţie din anii anteriori să le răsfoieşti şi să vezi că: da, se poate, frate!

Bonus: Afli tot ce ai nevoie să ştii despre angajabilitate şi primul tău job după facultate de la Accenture în România şi Inspire Business!

Mai multe detalii aici. Te aşteptăm!

 

 

 

Alegeri studenţeşti 2014 – reprezentanţi master – Actualizat 12.04.2013

În perioada 7-11 aprilie nu a fost depusă nicio candidatură. Biroul Electoral decide prelungirea perioadei de depunere până la data de 23 aprilie, ora 16:00.

Dragi studenţi,

ASLS (Asociaţia Studenţilor din Facultatea de Limbi si Literaturi Străine – Universitatea din Bucureşti) reorganizează alegerile pentru reprezentanţii studenţilor masteranzi în Consiliul FLLS. Vă invităm să candidaţi pentru a vă reprezenta secţia, respectiv facultatea, şi să vă prezentaţi la vot!

 

Alegerile vor avea loc după cum urmează:

Depunerea candidaturilor – între 7 şi 11 aprilie*, ONLINE la adresa robert.hermeneanu@asls.ro

Campanie – între 14 şi 18 aprilie

Alegeri, primul tur –24 aprilie**, între orele 12:00 – 18:00

Alegeri, al doilea tur – 29 aprilie***, între orele 10:00 – 20:00

N.B.: Atenţie! Studenţii pot vota numai cu carnetul de note!

 

Candidaturile presupun:

  • CV privind activitatea sa academică şi extra-academică,
  • listă de susţinători (scanată),  înscrişi în ciclul de studiu masteral, conform Anexei.

N.B.: Numărul de semnături necesar pentru depunerea candidaturii ca Reprezentant de Secţie este de 10.

Împărţirea celor 2 locuri atribuite reprezentanţilor studenţilor masteranzi în Consiliul FLLS se va face în felul următor:  Doi reprezentanţi de la două masterate diferite (primii doi în funcţie de numărul voturilor).

 

 

Comisia de alegeri:

Preşedinte: Robert Hermeneanu

Membri: Adelina Epure, Ana-Maria Ţone, Florina Petrescu, drd. Cezar Tabarcea

Observatori: conf. dr. Axinia Crasovschi (prodecan)

 

Documente în format electronic:

Metodologie FLLS

Regulament UB

 

Adresa de contact a comisiei: robert.hermeneanu@asls.ro


* Dacă nu sunt depuse suficiente candidaturi, Comisia Electorală poate decide prelungirea termenului de depunere.

** Cvorum 50%+1 din numărul studenţilor secţiei/Facultăţii

***Cvorum 15%+1 din numărul studenţilor secţiei/Facultăţii

 

ANUNŢ PRIVIND PRACTICA PROFESIONALĂ

ANUNŢ PRIVIND PRACTICA PROFESIONALĂ

ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ANILOR 2 ŞI 3, SPECIALIZAREA ENGLEZĂ

ANUNŢ PRIVIND PRACTICA PROFESIONALĂ

Având în vedere obligativitatea ca studenţii de la Filologie să efectueze un număr total de 80 de ore de practică profesională (diferită de practica pedagogică!!!) pe parcursul a patru semestre (20 ore/semestru, în cursul semestrelor 3-6), Departamentul de Engleză al Universităţii din Bucureşti asigură o parte din aceste locuri de practică după cum urmează:

1. Centrul pentru Studiul Dezvoltării Limbajului şi al Comunicării Lingvistice – 10-15 locuri

2. British Studies – 10 locuri

3. Secretariatul Departamentului de Engleză (Pitar Moş, et. 2) – 5-10 locuri

4. Biblioteca Departamentului de Engleză – 10 locuri

5. Centrul de Limbi Străine Ariel5 locuri

6. Canadian Studies – 3 locuri

7. American Studies – 5-10 locuri

8. Secretariatul FLLS (Quinet, et. 2) – 5-10 locuri

9. MTTLC – 5-10 locuri

 

Cei interesaţi sunt rugaţi să ia legătura cu centrul pe care îl aleg.

Pentru Ariel, puteţi aplica trimiţând un email la adresa: office@centrul-ariel.ro

Toţi studenţii acceptaţi pentru locurile de mai sus vor fi luaţi în evidenţa respectivului centru/secretariat şivor desfăşura activităţi specific acestuia.

Odată acceptaţi, studenţii în cauză trebuie să trimită un email la adresa de mai jos (către Gabriela Brozbă), precizând numele complet, anul de studii, specializarea şi centrul ales pentru practică.

 

Câteva precizări importante:

1.locurile interne afişate (anunţate mai sus) sunt asigurate de Departamentul de Engleză pentru studenţii de laEngleză A. Regulamentul spune că practica se poate face la oricare dintre specializări, dar mai spune şi că “locurile oferite de Facultate şi firmele acceptate pot fi găsite la fiecare departament”- lucru care se aplică mai ales acolo unde numărul studenţilor este însemnat, cum este cazul Englezei. Aşadar, indicat ar fi să vă interesaţi în legătură cu practica profesională şi locurile disponibile la departamentul unde aveţi specializarea A [în cazul în care nu sunt cereri suficiente din partea celor de la specializarea A, Centrul în cauză poate hotărî să primească şi studenţi de la Engleză B];

2. practica se poate efectua şi în alt/alte oraş/oraşe decât Bucureştiul şi se poate desfăşura şi pe durata vacanţei de vară (adică cea dintre anul al II-lea şi al III-lea; pentru a respecta cerinţa ca aceasta să aibă loc în limita celor patru semestre);

3. nu există condiţii restrictive privind profilul/specificul firmei, deşi (în mod ideal) ar fi de preferat ca practica să fie efectuată în firme unde studenţii să poată face/învăţa ceva care să le fie folositor;

4. pentru studenţii care fac practică la centrele Departamentului, NUse încheie un Protocol; aceştia vor primi o adeverinţă de practică de la conducătorul centrului/bibliotecii/secretariatului;

5. pentru cei care se duc la firmele externe afişate mai jos, precum şi pentru cei (70%) care îşi găsesc singuri firmele unde să facă practica, se încheie un protocol-tip, care este deja afişat pe webstite-ul Universităţii (http://www.unibuc.ro/facultati/limbi/Practica_profesionala.php). Studenţii trimit firmei Protocolul şi un reprezentant al acesteia îl completează. Acest protocol este ulterior trimis (scanat) pe adresa brozba.anydora@gmail.com sau lăsat în pigeon hole-ul meu din Catedră;

6.orele necesare pot fi efectuate în tranşe sau toate deodată – noi nu putem si nu avem cum să verificăm acest lucru în toate cazurile. Aşadar, numărul de ore de practică şi perioada de practică se negociază direct cu firma;

7.studenţii au nevoie de adeverinţa de practică doar înainte de înscrierea la licenţă din anul al III-lea: până atunci, NU au nevoie să facă dovada efectuării practicii şi NU au nevoie de această adeverinţă pentru a-şi susţine examenele din anii al II-lea şi al III-lea;

8. dacă practica s-a desfăşurat la acelaşi centru/aceeaşi firmă, va exista o singură adeverinţă. Pentru cazul în care practica s-a făcut în mai multe locuri (centre şi/sau firme), veţi primi şi, respectiv, prezenta un număr adecvat de adeverinţe, astfel încât numărul cumulat de ore de pe toate acestea să însumeze 80.

 

 

Firme externe la care studenţii pot aplica:

Numelecompaniei Ciclulvizat Telefon Email Persoana de contact
X Solutions Company SRL, București BA 0723 503 747 dan.vaduva@xsolutions.ro Văduva, Dan
Școala gimnazială nr. 5, Alexandria BA 0247 317 194 Țucă, Gheorghe
Andreea SRL, Motru BA 0724 556 651 Stroescu, Constantin
Grădinița Irina, București BA 0730 644 060 office@gradinitairina.ro Marcu, Mirela
Babylon Consult SRL MA 021 232 8516 office@babylonconsult.ro Neculae, Alina
Novacrin SRL BA 021 335 0646 librarie@novacrin.ro Busuioc, Silvia-Tina
Crispadin SRL BA 0721 759 442 Urs, Georgeta
Institutul Academiei Române de Cercetări pentru Inteligență Artificială ”Mihai Drăgănescu” BA 021 318 8103 Tufiș, Ioan Dan, acad.
Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului de la Academia Română BA 021 317 91 03/                     021 317 91 06   Iulia Grumazescu
Agenţia de Cursuri şi Traduceri ACT BA 0727 752 650 office@cursurisitraduceri.ro
MuzeulNaţional al Satului “Dimitrie Gusti” BA 021 230 69 92 inst.academia@gmail.com AncaCatalinoiu

 

.

Pentru informaţii suplimentare şi update-uri, urmăriţi avizierul de la etajul 1 din Pitar Moş.

 

Pentru întrebări – asist. dr. Gabriela Brozbă: brozba.anydora@gmail.com.

 

Alegeri studenţeşti 2014 – actualizat 25.03.2014

Alegeri studenţeşti 2014 – actualizat 25.03.2014

Proces verbal

Proces verbal primul tur

Proces verbal al doilea tur

Proces verbal al treilea tur

..

Alegeri studenţeşti 2014

În urma alegerilor din ianuarie-martie 2014 (2 sesiuni de alegeri), Comisia Electorală ASLS desemnează următorii reprezentanţi ai studenţilor în structurile de conducere ale Universităţii din Bucureşti din partea Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, după cum urmează:

 

Consiliul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine:

Aftodor Nicoleta                    – licenţă, filologie, engleză-spaniolă, anul I

email: nicoleta.aftodor@asls.ro, tel: 0743.373.147

Cîrnu Mihaela                       – licenţă, filologie, germană-neogreacă , anul II

email:mihaela.cirnu@asls.ro, tel: 0746.166.124

Deleanu Gabriela Lavinia    – licenţă, filologie, rusă-engleză, anul III

email: gabriela.deleanu@asls.ro, tel: 0745.540.048

Gîrbea Laura-Alexandra     – licenţă, filologie, japoneză-engleză, anul II

email: laura.girbea@asls.ro , tel: 0749.494.561

Ştefan Silvian                         – licenţă, filologie, polonă-coreeană, anul III

email: silvian.stefan@asls.ro, tel: 0726.331.189

Chiculiţă Mihaela                  – licenţă, traducători, italiană-engleză, anul II

email: mihaela.chiculita@asls.ro, tel: 0751.603.745

Epure Adelina Florentina    –licenţă, studii culturale, studii iudaice, anul II

Email: adelina.epure@asls.ro , tel: 0758.472.458

Condrea Elena                      – licenţă, LMA, engleză-italiană, anul I

email: elena.condrea@asls.ro , tel: 0745754640

– Două locuri vacante pentru reprezentanții programelor masterale – alegerile se vor relua în curând. Studenții ciclului masteral se pot adresa celorlalți reprezentanți cu problemele întâmpinate de ei.

Senatul Universităţii din Bucureşti:

Cîrnu Mihaela                       – licenţă, filologie, germană-neogreacă , anul II

email: mihaela.cirnu@asls.ro , tel: 0746.166.124

Deleanu Gabriela Lavinia    – licenţă, filologie, rusă-engleză, anul III

email: gabriela.deleanu@asls.ro, tel: 0745.540.048

Gîrbea Laura-Alexandra     – licenţă, filologie, japoneză-engleză, anul II

email: laura.girbea@asls.ro , tel: 0749.494.561

 

 

Comisia de alegeri: Preşedinte:  Robert Hermeneanu

Adelina Epure                 Florina Petrescu            Ana-Maria Ţone

Drd. Cezar Tabarcea       Observator:         Conf. dr. Axinia Crasovschi (prodecan)

Documente în format electronic:

Metodologie FLLS

Regulament UB

CV-urile candidaţilor pot fi consultate aici:

CV – Nicoleta Aftodor | CV – Laurenţiu Bancheş | CV – Mihaela Chiculiţă | CV – Mihaela Cîrnu |  CV – Elena Condrea | CV – Gabriela Deleanu | CV – Laura Gîrbea | CV – Iuliana Panduru |  CV – Soare Gabriela-Denisa | CV – Silvian Ştefan

 

 

Dragi studenţi,

ASLS (Asociaţia Studenţilor din Facultatea de Limbi si Literaturi Străine – Universitatea din Bucureşti) reorganizează alegerile pentru reprezentanţii studenţilor în Consiliul FLLS şi Senatul UB. Vă invităm să candidaţi pentru a vă reprezenta secţia, respectiv facultatea, şi să vă prezentaţi la vot!

Alegerile vor avea loc după cum urmează:

Depunerea candidaturilor – între 24 şi 28 februarie*, între orele 12:00-14:00, sediul ASLS

Campanie – între 1 şi 9 martie

Alegeri, primul tur –10 martie**, între orele 12:00 – 18:00

Alegeri, al doilea tur – 12 martie***, între orele 10:00 – 20:00

N.B.: Atenţie! Studenţii pot vota numai cu carnetul de note!

Candidaturile presupun:

  • CV privind activitatea sa academică şi extra-academică,
  • listă de susţinători, înscrişi în ciclul de studiu şi la secţia pentru care candidează, conform Anexei.

N.B.: Numărul de semnături necesar pentru depunerea candidaturii ca Reprezentant de Secţie este de 15 pentru ciclul de licenţă/senatori, 10 pentru masteranzi, 5 pentru doctoranzi.

Pentru candidații care au candidat în sesiunea de alegeri din ianuarie, nu mai este necesară depunerea CV-ului, însă trebuie strânse din nou semnăturile, corespunzătoare fiecărui ciclu. 

Împărţirea celor 9 locuri atribuite reprezentanţilor studenţilor în Consiliul FLLS se va face în felul următor:

I. Licenţă (indiferent de limbile studiate): 4 locuri Filologie, 1 loc Traducători, 1 loc LMA;

II. Master: Doi reprezentanţi de la două masterate diferite (primii doi în funcţie de numărul voturilor)

III. Doctorat: Un reprezentant de la orice şcoală doctorală

 

 

 

 

 

Comisia de alegeri:

 

Preşedinte: Robert Hermeneanu

Membri: Ana-Maria Ţone, Alexandra Mîinea, Florina Petrescu, drd. Cezar Tabarcea

Observatori: conf. dr. Axinia Crasovschi (prodecan)

 

Adresa de contact a comisiei: robert.hermeneanu@asls.ro

 


* Dacă nu sunt depuse suficiente candidaturi, Comisia Electorală poate decide prelungirea termenului de depunere.

** Cvorum 50%+1 din numărul studenţilor secţiei/Facultăţii

***Cvorum 15%+1 din numărul studenţilor secţiei/Facultăţii

UB Talks

UB Talks

UB-Talks8

Eşti student/ă la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine din UB?
Eşti pasionat/ă de un anume subiect şi ţi-ar plăcea să povesteşti şi altora despre el împreună cu un grup de colegi?

 Atunci înscrie-te la UB Talks, primele ateliere pentru studenţi unde voi puteţi să fiţi lectorii şi să faceţi o prezentare pe o temă interesantă la alegerea voastră, în faţa unui public format din studenţi şi a unui juriu alcătuit din cadre didactice ale UB. Tema este la alegere, cu condiţia să aparţină domeniului de specializare şi să se încadreze în timpul stabilit (20 de minute).

Atelierele UB Talks, ce se vor desfăşura în perioada martie-mai 2014 îşi propun să stimuleze implicarea studenţilor în activităţi educaţionale şi să dezvolte abilităţile de elaborare de proiecte şi de vorbire în public ale participanţilor.

Echipele selectate vor participa la o sesiune de pregătire, care va fi coordonată de către conf. univ.dr. Bogdan Ştefănescu de la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine. În urma jurizării cele mai bune echipe vor participa la o şcoală de vară de creativitate la Sinaia.

Participanţii la UB Talks vor primi adeverinţă de practică intramurală pentru orele dedicate atelierului!

Termenul de înscriere a fost prelungit până la data de 31 martie 2013. Profită acum şi completează-ţi orele de practică!

Mai mult detalii pe http://startub.unibuc.ro/2013/03/inscrie-te-in-ub-talks/