UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI

ANUNŢ  BURSE

BURSELE ÎN NUMERAR PE LUNILE OCTOMBRIE ŞI NOIEMBRIE 2012, ACORDATE STUDENŢILOR BURSIERI (LICENȚĂ, MASTER ȘI DOCTORANZILOR ROMÂNI ȘI STRĂINI) VOR FI PLĂTITE PRIN INTERMEDIUL MANDATARILOR ACREDITAȚI LA FACULTĂȚI, ÎNCEPÂND CU DATA DE 17.12.2012. VĂ RUGĂM SĂ CONSULTAȚI PROGRAMUL LA FACULTĂȚI.

PLATA BURSELOR PENTRU STUDENȚII CARE AU PREZENTAT EXTRASE DE CONT DUPĂ DATA DE 5.12.2012, SE VA FACE NUMERAR, URMÂND CA ÎN LUNA IANUARIE SĂ FIE EFECTUATĂ PE CARD.
PENTRU STUDENŢII BURSIERI CARE S-AU REGĂSIT ÎN BAZA DE DATE A UNIVERSITĂŢII DIN ANUL UNIVERSITAR 2011/2012 ȘI CEI CARE AU ADUS EXTRASE DE CONT PÂNĂ LA DATA DE 5.12.2012, PLATA BURSELOR SE VA FACE PE CARD ÎNCEPÂND CU DATA DE 17.12.2012.

BURSELE NERIDICATE VOR FI DEPUSE LA RECTORAT (UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI, B-DUL. MIHAIL KOGĂLNICEANU NR. 36-46)

                                                                     14 decembrie 2012

Share This