Click pentru lista candidaturilor

ASLS organizează alegerile studenţeşti pentru funcţiile de reprezentanţi de secţie în consiliul Facultăţii, Senatul Universităţii şi pentru Preşedinte ASLS.

Alegerile vor avea loc după cum urmează:

Depunerea candidaturilor – între 22 şi 31 octombrie, de luni până vineri, între orele 14:00-16:00, sediul ASLS.

Pentru reprezentanți de secție, perioada de depunere a candidaturilor s-a prelungit până vineri, 2 noiembrie.

În urma hotărârii nr.5/17.10.2012 a Preşedintelui Senatului Universităţii din Bucureşti, primită de secretariatul Facultăţii la data de 31.10.2012, candidaturile se depun la secretariatul Facultăţii. Candidaturile depuse până la data de 31.10.2012 la sediul ASLS rămân valabile şi vor fi depuse la secretariat de Biroul Electoral al ASLS.

 

Alegeri:
Reprezentanţi de Secţie, primul tur – 12 noiembrie 2012, între orele 10:00 – 18:00;
Reprezentanţi de Secţie, al doilea tur – 14 noiembrie 2012, între orele 10:00 – 18:00;
Preşedintele ASLS – 14 noiembrie 2012, între orele 10:00 – 18:00.

Candidaturile presupun:

1. Pentru funcţia de Preşedinte ASLS:

În urma perioadei de depunere a candidaturilor, pentru funcția de președinte ASLS candidează Chisalom Oana și Hoza Nicoleta.

În urma hotărârii nr.5/17.10.2012 a Preşedintelui Senatului Universităţii din Bucureşti, primită de secretariatul Facultăţii la data de 31.10.2012, candidaturile se depun la secretariatul Facultăţii, până la data de 2 noiembrie 2012. Candidaturile depuse până la data de 31.10.2012 la sediul ASLS rămân valabile şi vor fi depuse la secretariat de Biroul Electoral al ASLS.
– declaraţie de intenţie, în care să descrie pe scurt planurile pentru viitorul mandat şi viziunea sa asupra viitorului Asociaţiei, o listă de susţinători semnată de minim 50 de studenţi;
– CV privind activitatea sa academică şi extra-academică.

N.B. Poate candida la funcţia de Preşedinte orice student al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine care este si membru voluntar ASLS de cel putin un an, are cel mult o restanţă, si este cel mult, student la Master, anul 2.

2. Pentru funcţia de Reprezentat de Secţie:
– CV privind activitatea sa academică şi extra-academică;
– recomandare scrisă din partea unui profesor al secţiei respective;
– listă de susţinători, înscrişi în ciclul de studiu şi la secţia pentru care candidează, conform Anexei.

N.B. Poate candida la funcţia de reprezentant de secţie orice student al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine care are cel mult o restanţă. Numărul de semnături necesar pentru depunerea candidaturii ca Reprezentant de Secţie este de 30 pentru ciclul de licenţă, 20 pentru masteranzi, 10 pentru doctoranzi.

Împărţirea celor 10 locuri atribuite reprezentanţilor studenţilor în Consiliul Profesoral se va face în felul următor:

I. Licenţă (indiferent de limbile studiate): 3 locuri Filologie, 1 loc Studii culturale (Studii Americane şi Studii iudaice), 1 loc Traducători, 1 loc LMA;
II. Master: Doi reprezentanţi de la două masterate diferite (primii doi în funcţie de numărul voturilor);
III. Doctorat: Un reprezentant de la orice şcoală doctorală;
IV. ASLS: Un loc: Preşedinte ASLS.

Veți găsi mai jos atât ,,Regulamentul de alegere a Reprezentanţilor de Secție”, cât și ,,Regulamentul de organizare a Alegerilor Studenţeşti”.

Regulament reprezentanți – UNIBUC

Regulament Alegeri 2012

Candidați președinție asls

Share This