1.   Perioada de depunere a dosarului de cazare pentru cei din anul 1 licenta si master : 26-30 iulie, in intervalul 8-10 si 16-18.
          2.
Dosarele de cazare se depun doar in intervalele mentionate.
         3. Nu se primesc dosare incomplete
          4.
Dosarele de cazare se la sediul ASLS, strada Pitar Moş 7-11 etajul 1, usa albastra.Tot de aici se pot lua si cererile de cazare 
          5. Actele necesare pentru toţi studenţii, indiferent de criteriul la care se încadrează, sunt:
-Adeverinţe cu salariile nete ale părinţilor sau cupoanele de pensie pe ultimele 3 luni  
-Fotocopie după cartea de identitate
-Doua fotografii recente tip buletin/paşaport.
-Pentru studenţii admişi în anul I de licenta, la dosar se va anexa si o adeverinţă eliberată de Comisia de Admitere care confirmă admiterea la o anumită secţie, media de admitere si forma de învăţământ (buget/taxa).
*-Aceasta adeverinta nu este necesara si pentru cei care au intrat in anul 1 la master.

            6.  Actele necesare pentru argumentarea cazurilor sociale sunt (dupa caz):
-Fotocopie după certificatul/certificatele de deces ale părinţilor;
-Adeverinţă medicală din care să rezulte că studentul/studenta suferă de o anumită afecţiune cronică sau handicap fizic/locomotor;
-Fotocopie după hotărârea judecătorească de divorţ;
-Adeverinţă de la autoritatea fiscală locală care atestă faptul că părinţii nu obţin venituri.
-În cazul în care se doreşte certificarea faptului că familia are mai mulţi copii în întreţinere, trebuie prezentate fotocopii după certificatele de naştere precum şi adeverinţele de elev/student ale acestora.

             7.  La criteriul social se încadrează studenţii care pot prezenta documente care să ateste următoarele stări de fapt:
–          orfani de unul sau ambii părinţi;
–          proveniţi de la casele de copii;
–          suferinzi de afecţiuni cronice;
–          situaţii sociale dificile.

8.  În cazul în care aceste situaţii sociale survin în timpul vacanţei de vară, studenţii pot depune actele până la sfârşitul sesiunii de restanţe din luna septembrie.

9.      În cazul studenţilor admişi în anul I se va lua în considerare media obţinută la examenul de admitere, respectiv media aferentă dosarului de admitere.

 10.  Consiliul Facultăţii va stabili la propunerea Comisiei atât media minimă cât şi numărul maxim de restante cu care un student poate obţine cazare din partea facultăţii. Aceste aspecte se vor stabili în urma analizării raportului dintre numărul de locuri de cazare repartizate Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine de către Rectoratul UB şi numărul de cereri de cazare depuse.

 11.  Cererile de cazare în cămine vor fi analizate în următoarea ordine a priorităţilor: Masterat II, Masterat I, Anul III, Anul II, Anul I. Studenţii de la forma de învăţământ cu taxă pot beneficia de cazare doar în cazul în care se încadrează la criteriul social / medical.

 12.  Pentru studentii care sunt in anul II, III sau master 2 si nu si-au depus cererile de cazare, au posibilitatea sa vina in acelasi interval. Dosarele se vor lua insa in calcul doar la redistribuiri.

 13.  Distribuirea cererilor aprobate va avea loc la sediul ASLS,  la o dată ce va fi anunţată în timp util de către Comisia de cazare.

 14.  Cererile aprobate dar care nu vor fi ridicate în termen de 24 de ore de la ora distribuirii vor fi anulate, iar locurile date spre redistribuire.

 

Share This