Proces verbal primul tur – 10.11.2014

Proces verbal al doilea tur – 12.11.2014

Eventualele contestaţii vor fi depuse la Preşedintele  Comisiei (Silvian Ştefan – e-mail: silvian.stefan@asls.ro) în cel mult 24 de ore după afişarea rezultatelor. Contestaţiile vor fi discutate de Comisia Electorală în şedinţă publică.

Comisia electorală a decis prelungirea campaniei electorale până pe data de 11 noiembrie.

Lista candidaturilor

  • Consiliul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine
  1. Licenţă:

Filologie – 4 locuri

Bănescu Marian – Cehă-Engelză, an II

e-mail: marian.banescu@yahoo.com, tel:0724 849 654

Cîrnu Mihaela – Germană-Neogreacă, an III

e-mail: cirnu.mihaela@yahoo.com, tel:0746 166 124

Coman Mălina – Cehă-Engleză, an II

e-mail: malinacoman27@yahoo.com, tel: 0724472822

Hermeanu Robert – Spaniolă-Engleză, an III

e-mail: robert.hermeneanu@yahoo.com, tel:0728852778

Lucacs Mihai Rusă-Engleză, an II

e-mail: lucacs_mihai@yahoo.com, tel: 0753 814 687

Osman Iacovică-Mihăiţă – Turcă-Germană, an III

e-mail:          tel:

Protopopescu Alexandra – Cehă-Engleză, an II

e-mail: protopopescu_alexandra@yahoo.com, tel: 0727859319

 

Studii culturale – 1 loc

Stan Angela – Studii Iudaice, an III

e-mail: angelastan93@gmail.com, tel: 0723405092

 

Traducere – Interpretare – 1 loc

Marcu Matei – Germană-Rusă, an II

e-mail: mateimarcu4@gmail.com, tel: 0720754777

 

Limbi Moderne Aplicate – 1 loc

Iosif Oana – LMA Engleză-Spaniolă, an II

e-mail: oana.iosif994@yahoo.ro, tel:0728611377

 

  1. Master – 2 locuri

Ţone Ana-Maria – MTTLC, an I

e-mail: anariato@gmail.com, tel: 0724553425

 

  1. Doctorat – 1 loc:

Nu a fost depusă nicio candidatură

 

  • Senatul Universităţii din Bucureşti – 3 locuri

Bjelakovic Bogdan – Sârbă-Rusă, an I

e-mail: bjelakovic@diplomats.com, tel: 0743484341

Cîrnu Mihaela – Germană-Neogreacă, an III

e-mail: cirnu.mihaela@yahoo.com, tel:0746 166 124

Hermeanu Robert – Spaniolă-Engleză, an III

e-mail: robert.hermeneanu@yahoo.com, tel:0728852778

Lucacs Mihai – Rusă-Engleză, an II

e-mail: lucacs_mihai@yahoo.com, tel: 0753 814 687

Osman Iacovică-Mihăiţă – Turcă-Germană, an III

e-mail:          tel:

Mai multe informații despre fiecare candidat puteți găsi AICI

  • Preşedinte ASLS

Cîrnu Mihaela – Germană-Neogreacă, an III

e-mail: cirnu.mihaela@yahoo.com,  tel:0746 166 124

Epure Adelina – Studii Iudaice-Suedeză, an III

e-mail: adelina.epure@yahoo.com,  tel: 0758 472 458

 

 

 

Comisia de alegeri:             Preşedinte: Ştefan Silvian

Aftodor Nicoleta                               Cepoi Livia                            Soare Denisa

Drd. Stănculescu Carmen               Observator: Conf. dr. Axinia Crasovschi
.                                                                                                              (prodecan)

 

CV Banescu Marian | CV Bjelakovic Bogdan | CV Cîrnu Mihaela | CV Coman Mălina |  CV Epure Adelina | CV Hermeneanu Robert | CV Iosif Oana | CV Lucacs Mihai |  CV Marcu Matei  | CV Osman Mihăiță |  CV Protopopescu Alexandra | CV Stan Angela | CV Țone Ana-Maria

Studentul candidează!

Studentul votează!

A fi reprezentat înseamnă a avea putere. Tu eşti cel care vorbeşte prin reprezentat. Însă, reprezentantul este cel care are acces acolo unde studentului nu îi este la îndemână să ajungă.

Alege un mesager de încredere, sau fii chiar tu cel care candidează pentru a-ţi reprezenta secţia şi facultatea.

ASLS te invită să alegi!

  ASLS (Asociaţia Studenţilor din Facultatea de Limbi si Literaturi Străine – Universitatea din Bucureşti) organizează alegerile pentru reprezentanţii studenţilor în Consiliul FLLS şi Senatul UB.

Alegerile se desfăşoară astfel:

  Depunerile au loc la sediul ASLS (Pitar Mos, etajul I), 4-5 noiembrie 2014,  între orele 12:00-14:00.

 

Campania: între 6 şi 11 noiembrie 2014

Alegeri, primul tur: 10.11.2014, între orele 12:00 – 18:00 (cvorum 50%+1)

Alegeri, al doilea tur: 12.11.2014, între orele 9:00 – 20:00 (cvorum 15%+1)

Alegeri, Preşedinte ASLS: 12.11.2014, între orele 9:00 – 20:00

N.B.: Atenţie! Studenţii pot vota numai cu carnetul de note!

Candidaturile presupun:

  • CV privind activitatea academică şi extra-academică a candidatului;
  • listă de susţinători înscrişi în ciclul de studiu şi la secţia pentru care candidează, conform Anexei.

N.B.: Numărul de semnături necesar pentru depunerea candidaturii ca Reprezentant de Secţie este de 15 pentru ciclul de licenţă/senatori, 10 pentru masteranzi, 5 pentru doctoranzi.

 

Împărţirea celor 10 locuri atribuite reprezentanţilor studenţilor în Consiliul FLLS se va face în felul următor:

I. Licenţă (indiferent de limbile studiate): 4 locuri Filologie, 1 loc Traducători, 1 loc LMA; 1 loc Studii Culturale

II. Master: Doi reprezentanţi de la două masterate diferite (primii doi în funcţie de numărul voturilor)

III. Doctorat: Un reprezentant de la orice şcoală doctorală

Puteți consulta metodologia alegerilor studențești aici: Metodologie Alegeri 2014 FLLS

 

Comisia alegerilor studenţeşti din toamnă – 2014:

Preşedinte : Silvian Ştefan (licenţă)

Membri:  Livia Cepoi (ASLS), Nicoleta Aftodor (ASLS), Denisa Soare (Master), Carmen Stănculescu (Doctorat)

Observator: conf. dr. Axinia Crasovschi (prodecan)

Share This