Restanţele din anii anteriori

Vă reamintim că în cazul în care un curs nu este promovat după cele trei sesiuni în care studenţii se puteau prezenta (sesiunea de la sfârşitul semestrului, sesiunea din toamnă şi sesiunea din anul următor, acelaşi semestru), acesta nu mai poate fi promovat până la sfârşitul ciclului de studii. Aşadar, studenţii cu restanţe din anul 2011-2012, semestrul 1 sunt sfătuiţi să le promoveze în ACEASTĂ sesiune. În caz contrar, ar putea fi exmatriculaţi sau, cu o decizie a Consiliului Facultăţii, vor putea promova aceste materii doar în semestru de graţie (cu condiţia ca numărul total de restanţe să nu fie mai mare de 5) sau, prin exmatriculare şi reînmatriculare, în repetarea anului III.

Evaluarea activităţii didactice de către studenţi

Evaluarea se face după cum urmează:

1. Şefii de grupă sau profesorul de curs înmânează formularul studenţilor la ultimul curs. Fiecare student poate completa un formular de evaluare pentru fiecare curs în parte. Formularele sunt confidenţiale şi anonime. Şefii de grupă pot primi un formular de la sediul Asociaţiei Studenţilor (ASLS).

2. Şefii de grupă sau studenţii adună şi predau formularele completate directorului de departament aferent cursului respectiv. În acest sens pot fi folosite căsuţele pentru corespondenţe.

Practica PROFESIONALĂ

(Extras din Anexa 2 a Regulamentului privind activitatea profesională a studenţilor din Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine)

–         pentru ciclul de licență studenții/studentele vor efectua un total de cel puțin 80 de ore, adică cel puțin 20 ore pe semestru pe parcursul semestrelor 3-6. Practica extramurală se va putea desfășura doar pe parcursul semestrelor 3-4. Anul de instalare/acomodare se exceptează de la orice fel de practică, iar cel final va fi dedicat redactării finale a lucrării de absolvire a ciclului de învățământ și, eventual, altor activități de practică intramurale.

–         pentru ciclul masteral studenții/studentele vor efectua un minim de 20 zile în fiecare an.

În cuantificarea activităților de practică profesională se vor lua în calcul orele fizice de prezență ale studentului/studentei. În cazul proiectelor de cercetare și documentare, coordonatorul practicii va decide cuantumul de ore ce se vor acorda studentului/studentei în funcție de dificultatea și anvergura proiectului respectiv. Pentru aceasta se va ține cont de următorul ghidaj:

LICENȚĂ  – proiecte de licență: între 10 – 30 ore; pentru articole publicate și comunicări prezentate la sesiuni științifice: între 10 – 20 ore; pentru proiecte realizate în cadrul cercurilor studențești ori al unor echipe de cercetare: între 5 – 20 ore; pentru fișare, colectare și organizare de date ori alte activități în vederea realizării unor dicționare, culegeri și crestomații, baze de date etc.: între 10 – 40 ore.

MASTERAT – pentru dizertații: între 5 – 10 zile; pentru articole publicate și comunicări prezentate la sesiuni științifice: între 5 – 10 zile; pentru proiecte realizate în cadrul unor echipe de cercetare; pentru fișare, colectare și organizare de date ori alte activități în vederea realizării unor dicționare, culegeri și crestomații, baze de date etc.: între 5 – 20 zile.

Mai multe informaţii în Regulament, paginile 32-34.

Atenţie!

  • Practica se poate face la oricare dintre specializări.
  • Convenţiile de practică, locurile oferite de Facultate şi firmele acceptate pot fi găsite la fiecare departament.
  • Adeverinţele de practică trebuie aduse pentru înscrierea la licenţă şi nu sunt necesare până în acel moment.
  • Practica psihopedagogică nu este considerată practică profesională!
  • Studenţii anilor terminali ÎN CURS (2012-2013) sunt scutiţi de practica profesională adăugată de anexa 2 din Regulament!

Pentru studenţii înscrişi la LMA şi Traducători (anul III):

Studenţii care au deja în planul de învăţământ practică profesională pot depune adeverinţele de practică şi pentru înscrierea la licenţă însă trebuie să respecte în continuare regulile impuse de secţie pentru depunerea adeverinţelor şi obţinerea creditelor/notelor pentru practică, inclusiv studenţii din ani terminal.

Share This