Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu” Berlin
în colaborare cu
Arbor-Mundi. Institutul pentru Studii Avansate de Umanism Intercultural (Bochum) şi Institutul Moldova, Universitatea Leipzigorganizează
la Berlin, între 19-25 iulie 2008

Conferinţa şi şcoala de vară
cu tema
Germania şi România
Transferuri academice, culturale şi ideologice

Directori: Sorin Antohi, Klaus Bochmann, Jörn Rüsen
Coordonator: Gabriel Jarnea

Loc de desfăşurare: Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu”, Koenigsallee 20 A, D-14193 Berlin


Sorin Antohi, Klaus Bochmann şi Jörn Rüsen au creat şi vor conduce un program integrat care include o conferinţă şi o şcoală de vară pentru studenţi avansaţi, doctoranzi şi postdoctoranzi. Este prevăzută şi publicarea unui volum colectiv.

Argument: Primul model străin menţionat în mod obişnuit de studioşii culturii române este cel francez. “Filiera franceză” este una dintre cele mai formative interferenţe din istoria României moderne, în ciuda distanţei geografice. Dar, cu certitudine, nu este singura. Modelul francez are tendinţa de a se estompa spre sfârşitul secolului al XIX-lea, în faţa concurenţei aprige din partea modelului german, probabil dominant în perioada interbelică. Competiţia dintre aceste două „alterităţi constitutive” majore merită analizată: ele însele pot fi mai bine înţelese prin examinarea raporturilor lor bilaterale în spaţiile culturale şi politice ale altor naţiuni. Studiul transferurilor culturale germano-române (şi al puţinelor transferuri româno-germane, de la Cantemir la Celan şi Celibidache) devine astfel o parte dintr-un studiu intercultural mai cuprinzător al transferurilor şi interferenţelor europene.

Metodologie: Conferinţa şi şcoala de vară se concentrează pe noţiuni precum „transfer”, „comparaţie” şi „interferenţă”. Studiile de caz vor fi selectate dintre transferurile germano-române şi vor fi discutate sistematic într-un context mai larg (est-central european, european, intercultural, transdisciplinar etc.). Conferinţa, şcoala de vară şi volumul colectiv vor acoperi aceeaşi tematică la niveluri diferite, accentul punându-se pe întâlniri paradigmatice, schimburi, continuităţi în domenii precum: geografie, geografie socială, geopolitică, filozofie, psihologie, Völkerpsychologie, caracterologie naţională, Kulturmorphologie, biomedicină, antropologie, demografie, istorie, istoria religiilor, istoria şi filozofia culturii, literatură, teorie literară, filologie, lingvistică, estetică, economie, sociologie, ideologie, politică, instituţii etc.

Limbile de lucru : Germana, româna şi engleza. Toate prezentările şi dezbaterile au loc în limba germană şi/sau engleză, dar cunoştinţe bune de română sunt necesare. Participanţii la şcoala de vară vor trebui să vorbească fluent două dintre cele trei limbi şi să aibă un nivel convenabil de cunoaştere a celei de-a treia.

Eligibilitate. Candidaţii vor fi selectaţi pe bază de concurs de dosare.
Sunt eligibili candidaţi din toate ţările, cu precădere din România, Germania, Republica Moldova şi Ucraina. Pe lângă cunoştinţele lingvistice necesare, numite mai sus, candidaţii trebuie să lucreze pe temele anunţate în programul conferinţei şi al şcolii.

Procedura de selecţie: Candidaţii vor trimite următoarele documente prin e-mail la adresa Gabriel Jarnea (iar@gmx.de), tel.: 0049-30-89065780 până la termenul-limită de 15 iunie 2008:
(a) un CV cu lista publicaţiilor; (b) o scrisoare de motivaţie care va face referire la relevanţa programului pentru proiectele personale de cercetare ale candidatului; (c) un eseu de patru pagini în engleză sau germană pe una dintre temele din program (participanţii la şcoala de vară vor susţine o prezentare de 15 minute elaborată pe baza acestui eseu); (d) dovada asigurării medicale.
Candidaţii admişi din ţările non-UE vor primi invitaţiile oficiale necesare pentru procedurile consulare de eliberare a vizei de călătorie.
Selecţia dosarelor va fi făcută de directorii şcolii de vara, iar rezultatul va fi anunţat public până la 20 iunie, pe pagina internet a ICR Berlin (www.rki-berlin.de).

Beneficiile cursanţilor la şcoala de vară. Participanţii vor asista la o conferinţă academică de nivel înalt, vor audia cursuri susţinute de specialişti recunoscuţi internaţional şi vor fi încurajaţi sa participe la discuţii. Conferenţiarii vor fi la dispoziţia studenţilor, la cerere, oferind consultaţii. Participanţii au şansa de a-şi prezenta propriile cercetări colegilor şi conferenţiarilor. Este prevăzută crearea unei comunităţi internaţionale care să lucreze şi în continuare pe temele programului. Participanţii care se vor face remarcaţi vor fi invitaţi să participe la proiecte de cercetare şi la publicaţii.

Costuri. Participanţii la şcoala de vară îşi vor suporta singuri costurile de transport.
Cursurile, cazarea şi masa, precum şi un program de timp liber sunt subvenţionate de către Institutul Cultural Român.

CONFERINŢA ŞI ŞCOALA DE VARĂ. PROGRAM
Sâmbătă, 19 iulie:
Sosire, transfer la locul desfăşurării conferinţei, înscriere: Institutul Cultural Român „Titu Maiorescu”, Koenigsallee 20A, D-14193 Berlin.
19.00 Discurs inaugural al directorilor de program
Introducere, Juergen Kocka: „Transferuri şi comparaţii”
20.00 Cina

Duminică, 20 iulie:
9.30 – 10.00 Deschidere: Introducere în temă: Transferurile româno-germane. Discursuri de deschidere ale directorilor programului.
10.00-13.00 Conferinţă – prima parte (fiecare parte durează 150 de minute: trei referate de câte 30 de minute + 60 de minute: prezentarea referenţilor şi discuţii conduse de un moderator; în timpul conferinţelor vor fi analizate cazuri, în timpul şcolii se vor discuta domenii şi contexte mai largi).
1. Sorin Antohi: Multiple Westernizations: Germany and Romania’s Other Models
2. N.N: Literatura
3. Dietmar Muller: Karl Bücher und Virgil Madgearu: Die Historische Schule der Nationalökonomie und der Taranism
13.00-16.00 Pauză de masă
16.30-19.00 Conferinţă – partea a doua
1. Andrei Corbea-Hoisie: Paul Celan und die rumänische Sprache
2. Klaus Bochmann: Rumänistik in Deutschland
3. Moshe Idel: Mircea Eliade and the Religionsgeschichtliche Schule
19.30 Cină

Luni, 21 iulie:
10.00-13.00 Conferinţă – partea a treia
1. Vasile Dumbravă: Weigand und seine Rezeption in Rumänien
2. Marius Turda: From Anthropology to Biopolitics: German Teachers, Romanian Disciples
3. Armin Heinen: The Holocaust in Romania and the Logic of Violence
13.00-16.30 Pauză de masă
16.30-19.00 Conferinţă – partea a patra
1. Sorin Antohi: Ethnic Ontology: From Kant, Spengler and Heidegger to Blaga, Bancilă, Vulcănescu and Noica
2. Stefan Troebst: From Germany to Romania and Beyond: Central Europe’s ‚Inbetweenness’
3. Jörn Rüsen: From Transfers to Intercultural Humanism
19.00-19.15 Pauză scurtă
19.15-20.00 Discuţii finale
Moderatori: Sorin Antohi, Klaus Bochmann, Jörn Rüsen
20.00 Cină

Marţi, 22 iulie:
Şcoală de vară: primele trei sesiuni (de câte 100 de minute; sesiunile 1-7 sunt formate din câte un referat de 35 de minute, urmat de 15 minute de discuţii, şi trei prezentări ale participanţilor, de câte 15 minute, urmate de discuţii de 5 minute). În cadrul tuturor sesiunilor şcolii de vară vor fi dezbătute temele conferinţei. Ele au fost elaborate de participanţii la conferinţă.
9.00-10.40 Prima sesiune: Sorin Antohi: Introducere: Multiple Mappings of Transfers and Entanglements
10.40-11.00 Pauză
11.00-12.40 A doua sesiune: Armin Heinen: The Radical Right in Germany and Romania 1920-1940
12.40-17.00 Pauză de masă
17.00-18.40 A treia sesiune: Andrei Corbea-Hoisie: Deutschsprachigkeit am Rande des Imperiums. Der Bukowiner Fall
19.00 Cină

Miercuri, 23 iulie:
9.00-10.40 A patra sesiune: Moshe Idel: Mircea Eliade and the Religionsgeschichtliche Schule 10.40-11.00 Pauză
11.00-12.40 A cincea sesiune: Klaus Bochmann: TBA
12.40-14.00 Pauză de masă
După-amiază: Vizită la Muzeul Culturilor Europene
19.00 Cină

Joi, 24 iulie:
9.00-10.40 A şasea sesiune: Marius Turda: Eugenicism and Racism in Germany and Romania. A Central and Eastern European Comparative Overview
10.40-11.00 Pauză
11.00-12.40 A şaptea sesiune: Vasile Dumbravă: TBA
12.40-14.00 Pauză de masă
După-amiază: Vizită la universităţi şi biblioteci din Berlin
19.00 Cină

Vineri, 25 iulie:
9.00-10.00 A opta sesiune: Sorin Antohi: Comparing Cultures: Theoretical and Methodological Suggestions
10.40-11.00 Pauză
11.00-12.40 A noua sesiune: Colocviu final
12.40-14.00 Pauză de masă
14.00-19.00 Turul oraşului
19.00 Încheierea şcolii de vară. Înmânarea certificatelor de participare. Alocuţiuni finale ale directorilor programului.

Sâmbătă, 26 iulie
Plecări

Share This