Atenţie! Datorită problemelor tehnice legate de site-ul oficial al FLLS (lls.unibuc.ro), pentru moment actualizările primite de la Comisia de Cazare vor fi publicate pe această pagină. Calendarul cazărilor şi celelalte informaţii pot fi găsite AICI.

Anunţuri 17.09

Listele punctajelor anilor în curs pot fi găsite mai jos:

Licenta I->II    Licenta II->III  Master I->II

  • Punctajele pentru criteriul academic sunt acordate pentru mediile din vară, fără a include rezultatele restanţelor şi materiilor facultative (modulul psihopedagogic şi sportul)
  • Cazul social (şi punctajul acordat, în consecinţă), în cazul veniturilor mici, a fost acceptat pentru venituri de cel mult 350 RON/membru de familie
  • În cazurile studenţilor plecaţi cu burse Erasmus, dacă situaţiile şcolare pe semestrul 2 nu au fost trimise UB până la momentul calculării, situaţia academică pentru semestrul 1 (din România) a fost dublată pentru a calcula punctajul anual
  • Puteţi sesiza eventualele erori apărute în listele de mai sus, prin email (cazari@asls.ro) până duminică, 20.09, ora 23:59.

 

ATENŢIE! Vă rugăm citiţi cu atenţie următoarele menţiuni primite de la comisia de cazare:

  1. În ciuda anunţurilor anterioare, FLLS a primit, pentru anul 2015/2016, un număr de 30 de locuri în căminele UTCB, în condiţii similare cu cele din anul precedent (vezi detalii AICI). Studenţii care doresc să ocupe un loc în aceste cămine şi nu au menţionat această opţiune pe cererea de cămin, pot trimite un email, până cel târziu duminică, 20.09.2015, la cazari@asls.ro, cu subiectul UTCB, şi să menţioneze (obligatoriu) unde se situează opţiunea UTCB în lista de preferinţe (ex. în primul rând, în ultimul rând, al doilea după grozăveşti etc.). Locurile rămase libere vor fi alocate printr-un proces similar cu cel de anul trecut, în perioada de preluare a cererilor.
  2. Locurile distribuite FLLS şi repartizate în prima etapă vor fi în jur de 390 (plus cele 30 de la UTCB), în funcţie de numărul cazurilor sociale pentru care se vor rezerva locuri la redistribuiri, conform metodologiei.
  3. Universitatea din Bucureşti se află într-un proces de realocare a locurilor din cămine către Facultăţii, pentru sistematizarea acestora. Din acest motiv, FLLS va primi un număr identic de locuri în unele cămine, însă o alocare diferită pe camere. În acest caz, continuităţile pentru locurile respective vor fi respectate prin alocarea unui loc similar, în acelaşi cămin. Studenţii care doresc să rămână în aceleaşi camere sunt rugaţi să se adreseze administratorilor, pentru a efectua schimburile respective. Comisia de cazare FLLS NU poate repartiza studenţi în camere pe care nu le mai ocupă, conform alocării Universităţii.
  4. Pentru a discuta eventuale situaţii legate de repartizare (probleme de continuitate, menţiunile privind plecarea pe primul semestru etc.), unii studenţi pot fi sunaţi de comisia de cazare, aşadar vă rugăm să răspundeţi la telefon, în special în următoarele zile!
  5. Doctoranzii (inclusiv cei aflaţi încă în procesul de admitere) care nu au depus încă cereri de cazare sunt rugaţi să contacteze URGENT comisia de cazare prin email (cazari@asls.ro), până cel târziu duminică, 20.09
  6. Reamintim următoarele menţiuni (din metodologia FLLS):

Art. 15. Comisia de cazare va atribui locuri studenților care nu sunt integraliști sau au punctajul aferent situației academice sub 500 de puncte (media generală ~8,33) numai în limita locurilor disponibile. Studenții cu 4 sau mai multe restanțe nu vor fi cazați, cu excepția cazurilor sociale. Cazurile sociale grave cu situație academică problematică vor fi cazate numai în etapa redistribuirilor, în limita locurilor disponibile.

Menţionăm că articolul de mai sus se referă şi la cazurile sociale din viitorul an 1/M1, pentru mediile mai mici decât ultimele medii cazate.

Share This