În Legea Educației din 2011 este stipulat faptul că 6% din PIB este orientat către Educație, iar partidele politice și-au asumat în 2008 că vor investi în Educației și că aceasta va fi prioritate națională. Lucruri nu au stat așa, iar în ultimii ani s-a simțit asta.

Cum afectează subfinanțarea învățământul superior:

Taxele de cămin

Un alt efect al subfinanțării educației resimțit cel mai mult de către studenți se reflectă în creșterea taxei de cămin și diminuarea investițiilor în condițiile din cămine și cantine. Acest lucru nu vine deloc ca o surpriză, având în vedere că subvenția cămine-cantine nu a mai crescut din 2007, neadaptându-se astfel la rata inflației. De asemenea, au scăzut considerabil și investițiile în reparații și modernizări ale căminelor.

Locuri în cămin

Deși numărul de locuri a crescut în ultimii ani, în anul universitar 2010-2011 au putut fi satisfăcute doar 72% din cererile de cazare depuse de studenți. În realitate, nevoia de locuri de cămin este mult mai mare întrucât un număr mare de studenți nici măcar nu se gândesc la ideea depunerii unei cereri de cazare întrucât șansele să prindă un loc în cămin sunt aproape nule.

Burse sociale

Bursele sociale, mecanismul folosit de Ministerul Educației Naționale pentru sprijinirea studenților cu probleme financiare care nu își permit să acceseze, să parcurgă și să finalizeze un program de studiu din sistemul de învățământ superior, ar trebui, conform Legii Educației Naționale să acopere cheltuielile minime legate de cazare și masă, pe perioada studiilor.

Abandon universitar

Taxele mari, bursele puține și mici, locuri în cămine puține, toate acestea au determinat studenții fie să muncească (și astfel rezultatele lor la facultate să fie tot mai slabe), fie să renunțe atunci când nu mai făceau față cheltuielilor.

Ponderea populației cu studii superioare

România este pe penultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește procentul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani care au absolvit o formă de învățământ superior, conform datelor furnizate de Comisia Europeană. Deși ținta României pentru anul 2020 este de 26,7% populație cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani care are studii superioare, în prezent această valoare se află doar la 21,8%.

SAU

Viitorul nostru este în mâinile guvernanților, iar ei dau 2 bani pe educația noastră! Chiar dacă educația reprezintă unul dintre cei mai importanți piloni în dezvoltarea oricărui stat, sistemul de educație din România ultimilor ani s-a confruntat cu o subfinanțare constată, lucru care a afectat dramatic calitatea actului educațional și relevanța educației pentru piața muncii și pentru societate în general.
Deși Legea Educației Naționale prevede ALOCAREA A 6% DIN PIB PENTRU EDUCAȚIE și definește învățământul ca PRIORITATE NAȚIONALĂ, modul în care educația a fost finanțată în ultimii ani nu arată decât iresponsabilitatea cu care aleșii statului tratează legile și lipsa de viziune pe termen mediu lung față de modul în care România ar trebui să se dezvolte ca societate. Procentele din PIB alocate pentru educație în ultimii ani au fost în jurul valorii de 3%! Ce e și mai grav e că valoarea investiției (a banilor) alocați pentru educație a scăzut din 2008 până în 2010 cu 40% (cea mai mare scădere din Uniunea Europeană), lucru care a pus universitățile în mari dificultăți în ceea ce privește plata salariilor și acoperirea cheltuielilor și le-a determinat să apeleze la creșteri de taxe pentru studenți, ca să acopere lipsa banilor care ar fi trebuit să fie primiți de la stat.
 
Efectele le simțim noi! Avem:
– Materie învechită și materiale de studiu neactualizate
– Mulți profesori care nu știu să ne atragă atenția la cursuri și să ne prezinte lucrurile într-o manieră interesantă și interactivă
– Laboratoare nedotate corespunzător sau în acord cu ultimele tehnici folosite
– Taxe mari pentru aproape orice: taxă de înscriere, taxă de confirmare, taxă de bibliotecă, taxă de cămin, taxă de rulment, taxă de eliberare a carnetului, taxă pentru înscrierea la licență etc.
 
– Locuri prea puține și condiții proaste în cămin
 
– Mâncare scumpă și de proastă calitate la cantină
– Locuri de practică puține și de slabă calitate
– ”Diplomă degeaba” care nu ne asigură un loc de muncă
– Probleme în fiecare an cu reducerile pentru transportul în comun
– Burse sociale care nu acoperă cheltuielile de masă și cazare

Ce putem face noi:

PROTESTUL SE VA DESFĂȘURA PE DATA DE 13 NOIEMBRIE CONFORM URMĂTORULUI TRASEU:
Plecare 1: http://goo.gl/6gdUsp La ora 12:00 plecăm din Belvedere. Trecem prin Regie, Grozăvești, Facultatea de Filosofie, Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport, Facultatea de Drept și complexul studențesc Mihail Kogălniceanu, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială și apoi ajungem în Piața Universității (la fântână)
Plecare 2: http://goo.gl/maps/ZWTGL La ora 13:00 plecăm din Piața Romană. Trecem pe la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine și apoi mergem în Piața Universității (la fântână)
În jur de ora 14:00 ajungem cu toții în Piața Universității. Chemăm alături de noi studenții Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” și ai Universității din București.
http://goo.gl/maps/Cnpzt Plecăm apoi spre Ministerul Educației Naționale. În jur de ora 15:30 mergem în Piața Victoriei, în fața Guvernului.

Ce le cerem aleșilor statului?
– ALOCAREA A 6% DIN PIB PENTRU EDUCAȚIE
O astfel de creștere ar asigura îmbunătățirea calității educației pe care o primim, lucru care ar face educația să fie întradevăr relevantă pentru piața muncii și pentru societate!
– CREȘTEREA FINANȚĂRII DE BAZĂ PÂNĂ LA VALOAREA EI DIN 2008
Din cauză ca au scăzut sumele de bani pe care universitățile le primesc pentru fiecare student bugetat, multe dintre ele au recurs la creșteri de taxe (în special la taxa de școlarizare), motivând că fără astfel de creșteri este foarte dificil să acopere plata salariilor sau cheltuielile minime de întreținere ale universității.
– CREȘTEREA SUBVENȚIEI CĂMINE-CANTINE CU 30%
Acestă subvenție nu a mai crescut de 6 ani, lucru care a determinat universitățile să crească taxele de cămin sau să nu investească în modernizarea căminelor sau a cantinei. Creșterea subvenției ar scădea taxa de cămin și ar îmbunătăți condițiile de la cămin și de la cantină.
– CREȘTEREA FONDULUI DE BURSE
Bursele sociale nu acoperă cheltuielile minime de cazare și masă, așa cum prevede Legea Educației Naționale. Pe lângă asta, valoarea actuală a burselor nu e suficient de motivantă, facând ca acestea să nu își atingă obiectivele!
– SERVICII DE CONSILIERE DE CALITATE ÎN UNIVERSITATE
Aproape nimeni nu știe despre activitatea Centrelor de Consiliere și orientare în carieră. Creșterea investiției în aceste centre le-ar face funcționale, ne-ar ajuta să știm ce ne așteptă la facultate înainte să fim studenți și ne-ar ajuta să ne integrăm mai ușor pe piața muncii.

 

Share This