Evaluarea Profesorilor

EADS – Evaluarea Activității Didactice a profesorilor de către Studenți

Evaluarea Activității Didactice de către Studenți este un proiect bianual ce are drept scop măsurarea gradului de satisfacție a studenților cu privire la calitatea actului didactic. Proiectul constă în completarea unui formular anonim de către student, în care acesta  își exprimă opinia cu privire la prestanța cadrelor universitare din semestrul curent, acordând calificative de la 1 la 10 unor indicatori precum obiectivitatea profesorului, interesul acestuia față de curs, calitatea materialului prezentat etc. Formularul cuprinde și o secțiune de observații, în care studentul poate oferi feedback detaliat profesorului.

Mai multe detalii despre cum vă puteți evalua profesorii vor fi publicate curând.

Share This