Cazări 2012 – Redistribuiri – ACTUALIZAT

Comisia de cazare anunţă următoarele:
Datorită calendarului stabilit de rectoratul Universităţii din Bucureşti, locurile ocupate prin redistribuiri trebuie ocupate (contract semnat) până cel târziu marţi, 9 octombrie, ora 14:00.

Aşadar, calendarul redistribuirilor locurilor FLLS este:

Studenţii vor fi strigaţi conform unei ierarhii care va fi postată pe site şi la avizier luni, 8 octombrie, în a doua parte a zilei, împreună cu locurile disponibile.

Lista cererilor depuse*

Locuri disponibile: Grozăveşti – 12 locuri; Kogălniceanu – 5 locuri; Leu C – 2 locuri; Fundeni – 5 locuri; Stoian Militaru – 5 locuri;  Panduri – 2 locuri; Poligrafie – 9 locuri; Măgurle – 10 locuri; Total: 50 locuri.

Redistribuirile vor avea loc în şedinţă publică, în data de 9 octombrie,  ora 8:00, sediul din Pitar Moş, parter.

Fiecare student strigat va putea alege dintre locurile rămase libere, va primi cererea cu răspunsul comisiei pe loc şi trebuie să semneze contract (şi să plătească prima lună de regie) ÎN ACEEAŞI ZI, 9 octombrie, până la ora 14:00 la administratorul de cămin.

Menţiuni:

Prezenţa este obligatorie!

Neprezentarea la ora anunţată atrage după sine pierderea oricărei şanse de a primi loc.

Necontractarea unui loc primit în ziua de 9 octombrie, până la ora 14:00 atrage după sine pierderea locului.

ATENŢIE! Având în vedere şedinţa publică, confidenţialitatea existenţei cazurilor sociale nu mai poate fi respectată. Studenţii care vor să renunţe la cazul social sau să-şi retragă dosarul din această cauză, pot solicita acest lucru trimiţând un email conţinând datele personale la cazari@asls.ro până duminică, 7 octombrie, ora 20:00.

*Comisia de cazare a luat decizia prioritizării tuturor cazurilor sociale grave; ierarhia în prima parte  a listei are la bază un algoritm care ţine cont de prioritatea anilor mai mari; mediile au fost preluate de la secretariat în urma încheierii situaţiei anului precedent (inclusiv restanţe/măriri);  studenţii care au restanţe au avut media calculată cu *ZERO* în locul restanţei; studenţii BSR (Bursieri ai Statului Român) etnici români primesc loc indiferent de medie, conform legislaţiei în vigoare.

Cazări 2012 – Actualizat 26.09.2012

Datele pentru cazări au fost stabilite de comisia de cazare:

ULTIMA sesiune în care puteţi depune cerere de cazare, însoţită de toate documentele necesare*, este între 19 şi 21 septembrie, la sediul ASLS, programul 10:00 – 15:00. Această perioadă este destinată studenţilor admişi în anul I, ciclul de licenţă sau master. Studenţii din anii mai mari care nu au depus cererile în perioada mai-iunie, POT depune cereri de cazare în perioada de mai sus, însă vor fi luaţi în calcul doar la redistribuiri**, cu excepţia situaţiilor excepţionale (medicale dovedite sau burse în străinătate în perioada mai-iunie), care vor fi primiţi şi analizaţi odată cu cei care au depus în mai-iunie. Tot în această perioadă se pot face şi completări (acte lipsă, situaţii survenite în cursul verii) la cererile depuse deja. Studenţii pot veni personal sau pot trimite pe altcineva cu toate documentele necesare*.

Repartizările se vor face după cum urmează (anii menţionaţi sunt cei care ÎNCEP la 1 octombrie 2012):

24 septembrie – Master II, Licenţă III – orele 10:00 – 13:00;

25 septembrie – Master I, Licenţă II – orele 10:00 – 13:00;

26 septembrie – Licenţă I – 13:00 – 16:00.

în sediul din Pitar Moş. Programul şi sala vor fi anunţate ulterior.

La repartizări studenţii trebuie să vină pentru a ridica cererea de cazare, împreună cu răspunsul comisiei. Studenţii pot veni personal sau pot trimite pe altcineva cu actul de identitate original sau COPIE. ATENŢIE, termenul de ridicare a cererilor este de 24h. Aşadar, cererile TREBUIE ridicate până la datele de:

 25 septembrie – Master II, Licenţă III – orele 10:00 – 13:00  ;

26 septembrie – Master I, Licenţă II – orele 13:00 – 16:00; 

27 septembrie – Licenţă I – orele 10:00 – 13:00.

 

După ce primesc răspunsul comisiei de cazare, studenţii pot merge cu cererea aprobată la administratorul de cămin în intervalul de cazare, pentru a semna contractul şi a se caza, plătind regia pe prima lună (orientativ, regia pe prima lună de cămin este în jur de 100-150 RON, în funcţie de cămin). Această etapă trebuie îndeplinită PERSONAL de către studentul în cauză. Atenţie! Studenţii care nu se cazează în intervalul 27.09 – 7.10 PIERD locul.  

 

Detalii despre program şi acte aici PDF DOC (<—- CLICK)

 

Comisia nu va face publice datele din dosar decât în cazuri extreme.

Actele vor fi restituite atunci când se returnează dosarul de cazare cu decizia comisiei.

Metodologia completă o puteţi consulta AICI, iar descrierea căminelor, AICI.

Cererea de cazare o veţi primi contra sumei de 1 RON la sediul ASLS atunci când veniţi să depuneţi actele.

**Redistribuirile vor avea loc la o dată ceva fi anunţată în preajma repartizărilor. Orientativ, vor avea loc în jurul datelor 10-12 octombrie.

 Pentru alte informaţii/situaţii deosebite – cazari@asls.ro

UPDATE: În premieră, ASLS vă oferă, cu ajutorul comisiei de cazare, SMS-uri cu răspunsul comisiei la numerele lăsate de voi pe cererile de cazare. 

Pentru cei care aţi primit SMS-uri legate de cazări:

În cazul în care cererea a fost admisă, vă invităm să luaţi cererea conform programului de mai sus.

În cazul în care cererea a fost respinsă, vă puteţi adresa programului de cazare alternativă oferit de DSS (Departamentul de Servicii pentru Studenţi – Universitatea din Bucureşti) sau vă puteţi redepune cererea pentru redistribuiri (locuri rămase libere – refuzate de cei care au primit), tot conform programului de mai sus.

În cazul în care nu aţi primit încă SMS-ul, este posibil ca ele să întârzie din cauza operatorilor de telefonie mobilă. Mesajele ar trebui să ajungă în cursul zilei de luni, 24 septembrie. Dacă totuşi nu le-aţi primit, puteţi cere informaţii comisiei de cazare pe e-mail. 

Locatii tabere

Mare:

Staţiunea Costineşti – Hotel CRIS (Costineşti, Aleea Studenţească, nr. 10, judeţul Constanţa), tel. Recepţie 0241.734.738

Munte:

Staţiunea Sinaia – Hotel MARA (Sinaia, Platoul Izvor, str. Toporaşilor, nr. 1), tel. Recepţie: 0244.315.113

 

Să aveți buletinul și carnetul de student la voi + o copie xerox a acestora.

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL II !!!

ÎN ATENȚIA STUDENȚILOR DIN ANUL II

RESTANȚIERI LA CURSURI DIN ANUL I

Ca urmare a deciziei Consiliului Facultății din data de 11 iulie 2012, restanțele rămase din anul I pot fi susținute în sesiunea de restanțe din septembrie 2012 dacă (și numai dacă):

  1. vor fi fost deja depuse pina la data reexaminarii cereri scrise la secretariat/decanat pentru admiterea la a 4-a prezentare in vederea reexaminarii, și
  2. vor fi fost îndeplinite condițiile prealabile de prezentare la examen stabilite de departamentele ori titularii de curs în cauză (obligațiile de prezență și activitate pentru curs practic, seminar etc.)

ABSENȚA sau NEPROMOVAREA examenului declanșează procedura de exmatriculare conform regulamentului universitar.

Această decizie are un caracter excepțional și privește exclusiv studenții care la acest moment se află în anul al doilea și au restanțe din anul 1.

 

11 iulie 2012

 

DECANATUL

Facultății de limbi și literaturi străine

ADMITEREA ONLINE – editia a noua, 2012

ADMITEREA ONLINE

la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine din cadrul Universităţii din Bucureşti, Editia 2012


Asociaţia Studenţilor din Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine (ASLS Romania) lansează cea de a noua ediţie a proiectului Admiterea Online , care se desfăşoară începând de astăzi, 9 iulie 2012, până la terminarea procesului de Admitere la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine. Acest proiect vine în sprijinul tinerilor absolvenţi de liceu care vor să se înscrie la facultate, printr-un centru de asistenţă 24/7, care dispune de mijloace moderne de comunicare: SMS, e-mail, telefon şi instant messenging.

Această iniţiativă a luat naştere dintr-o reală nevoie de comunicare şi informare în vederea desfăşurării în cele mai bune condiţii a procesului de admitere. Orice absolvent de liceu care işi doreşte să devină student al Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine poate beneficia de Admiterea Online.

Proiectul vizează îndrumarea şi informarea absolvenţilor de liceu cu privire la desfăşurarea procesului de admitere la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine. După completarea fişelor de înscriere, candidaţii primesc o parola care le va permite accesul la site-ul Admiterii Online. Portalul Admiterea Online va afişa periodic ştiri şi noutăţi legate de desfăşurarea procesului de admitere, situaţii zilnice, numerele de legitimaţie, repartizarea pe săli pentru examenele scrise, precum şi rezultatele concursului de admitere, asigurând o comunicare eficientă între Comisia de Admitere şi candidaţi.

În afară de informaţii importante referitoare la procesul de admitere, voluntarii Admiterea Online oferă absolvenţilor de liceu consultanţă şi consiliere în vederea luării celor mai bune decizii cu privire la cariera lor, prin strângerea de CV-uri care mai apoi sunt transmise companiilor cu care ASLS e partener.

Proiectul s-a bucurat de un real succes la fiecare ediţie, fiind util mai ales părinţilor şi elevilor din provincie, care nu mai sunt nevoiţi în acest fel să vină până în capitală pentru a vedea rezultatele examenului de admitere.

Asociatia Studentilor din Facultatea de Limbi şi Literaturi Straine – ASLS Romania s-a făcut cunoscută pe parcursul celor 13 ani de activitate ca unul dintre cele mai active şi vizibile ONG-uri studenţeşti, ca mediator între studenţi şi administraţia şi conducerea Facultăţii şi ca membru activ al societăţii civile din România, prin informarea, îndrumarea şi consilierea profesională a tinerilor şi organizarea de evenimente în acest scop.

Cele 4 departamente – Marketing, Public Relations, Resurse Umane, şi Social – asigură diversificarea oportunităţilor de dezvoltare profesională a membrilor. Proiectele desfăşurate de ASLS Romania s-au bucurat de-a lungul timpului de o intensă promovare pe toate canalele media. Alături de Admiterea Online, printre proiectele de tradiţie ale ASLS se numără campanii de responsabilizare socială: Campania Umanitara Smile, Campania de Prevenire a Cancerului de Col Uterin, Eco ASLS; târguri educaţionale, evenimente cultural- educaţionale: Conferinţele Idei in Dialog, Balul Bobocilor, Ceremonia de Absolvire, Coltzul de Cooltura, Fii European!; evenimente dedicate orientării profesionale a studenţilor (JobFest, Career Days), proiecte internaţionale.