ALEGERI STUDENŢEŞTI 2015 – Actualizat 12.11

ALEGERI STUDENŢEŞTI 2015 – Actualizat 12.11

ANUNŢ IMPORTANT

Dragi studenţi,

ASLS (Asociaţia Studenţilor din Facultatea de Limbi si Literaturi Străine – Universitatea din Bucureşti) organizează alegerile pentru reprezentanţii studenților în Consiliul FLLS, Senatul UB şi președintele ASLS. Vă invităm să candidaţi pentru a vă reprezenta secţia, respectiv facultatea, şi să vă prezentaţi la vot!

Alegerile vor avea loc după cum urmează:

 • Depunerea candidaturilor26-30.10 (pentru reprezentanții în Consiliul FLLS și Senatul UB) respectiv 26.10-3.11 (pentru președintele ASLS), program luni-vineri 14:00-16:00, Decanatul FLLS (Edgar Quinet, et.2);
 • ATENȚIE! Din cauza numărului insuficient de candidaturi depuse până la ora de față, termenul depunerii se prelungește până în data de joi, 5.11. Candidații care au apucat deja să își depună candidatura pot să își înceapă activitățile de campanie, conform calendarului
 • Campanie – 31.10-5.11 (pentru reprezentanții în Consiliul FLLS și Senatul UB), respectiv 4-9.11 (pentru președintele ASLS);
 • Lista candidaturilor poate fi găsită mai jos;
 • Alegeri, primul tur – 6 noiembrie, între orele 12:00 – 18:00;
  • Proces verbal primul tur (invalidat – lipsă de cvorum) – AICI;
 • Alegeri, al doilea tur10 noiembrie, între orele 9:00 – 20:00;
 • Alegeri, președintele ASLS10 noiembrie, între orele 9:00 – 20:00;
  • Proces verbal al doilea tur Consiliul FLLS, Senatul UB, Președintele ASLS – AICI;
 • Alegeri, al treilea tur – Consiliul FLLS (2 locuri – Limbi Moderne Aplicate) – 12 noiembrie, între orele 9:00 – 20:00;
  • Proces verbal al treilea tur Consiliul FLLS – AICI
 • Contestații – 13 noiembrie, între orele 14:00 – 16:00.

N.B.: Atenţie! Studenţii pot vota numai cu carnetul de note!

Lista candidaturilor

I. Consiliu

 1. Licenţă:

Filologie – 6 locuri

Adomnicăi Diana Petronela – Engleză – Suedeză, an II

Chian Natalia – Engleză – Germană, an II

Cîrnu Mihaela – Germană – Franceză, an I

Coman Azaria Gabriela – Neerlandeză – Engleză, an II

Constantin Gabriela Alina – Japoneză – Franceză, an III

Oprea Adina – Engleză – Franceză, an II

Pencea Bogdan Ionuț – Neerlandeză – Engleză, an II

Spinean Sorina Ioana – Franceză – Rusă, an II

Sterpu Giani Mădălin – Neerlandeză – Italiană, an I

Urduzan Roxana Andreea – Japoneză – Engleză, an II

Studii culturale – 1 loc: nu a fost depusă nicio candidatură

Traducere – Interpretare – 1 loc

Anghel Alina Gabriela – Engleză – Germană, an II

Blîndu Mădălina – Engleză – Rusă, an II

Limbi Moderne Aplicate –2 locuri

Grigorie Darius Aurelian – LMA – Italiană, an II

Paștalac Eduard Mihail – LMA – Rusă, an I

 1. Master – 1 loc: nu a fost depusă nicio candidatură
 1. Doctorat – 1 loc: nu a fost depusă nicio candidatură

II. Senatori – 3 locuri

Blîndu Mădălina – Engleză – Rusă, Licență – Traducere și Interpretare, an II

Cîrnu Mihaela – Germană – Franceză, Licență – Filologie, an I

Oprea Adina – Engleză – Franceză, Licență – Filologie, an II

III. Președinte ASLS

Paștalac Eduard Mihail – LMA – Rusă, an I

Toader Ioana – Filologie Chineză – Engleză, an III

CV Adomnicăi Diana | CV Anghel Alina | CV Blîndu MădălinaCV Chian Natalia | CV Coman Azaria | CV Constantin AlinaCV Cîrnu Mihaela | CV Grigorie Darius | CV Oprea Adina |  CV Paștalac Eduard | CV Pencea Bogdan | CV Spinean SorinaCV Sterpu Giani |  CV Urduzan Roxana 

Metodologia de Alegeri Studențești a Universității din București poate fi consultată AICI

Metodologia de Alegeri Studențești a FLLS/ASLS poate fi consultată AICI

Comisia de alegeri: Preşedinte: Boțogan Eliza

Anca Zaharia                           Maria Zorilă               Andrei Călinoaia

Iuliana Panduru               Drd. Minodora Tunaru

Observator: Conf. dr. Axinia Crasovschi (prodecan)

 

Împărțirea celor 12 locuri atribuite reprezentanților studenţilor în Consiliul FLLS se va face în felul următor:

 1. Licenţă (indiferent de limbile studiate): 6 locuri Filologie, 1 loc Traducători, 1 loc St.Culturale, 2 locuri LMA;
 2. Master: Un reprezentant de la orice program de masterat
 3. Doctorat: Un reprezentant de la orice şcoală doctorală
Cazări 2015

Cazări 2015

Atenţie! Datorită problemelor tehnice legate de site-ul oficial al FLLS (lls.unibuc.ro), pentru moment actualizările primite de la Comisia de Cazare vor fi publicate pe această pagină. Calendarul cazărilor şi celelalte informaţii pot fi găsite AICI.

Anunţuri 17.09

Listele punctajelor anilor în curs pot fi găsite mai jos:

Licenta I->II    Licenta II->III  Master I->II

 • Punctajele pentru criteriul academic sunt acordate pentru mediile din vară, fără a include rezultatele restanţelor şi materiilor facultative (modulul psihopedagogic şi sportul)
 • Cazul social (şi punctajul acordat, în consecinţă), în cazul veniturilor mici, a fost acceptat pentru venituri de cel mult 350 RON/membru de familie
 • În cazurile studenţilor plecaţi cu burse Erasmus, dacă situaţiile şcolare pe semestrul 2 nu au fost trimise UB până la momentul calculării, situaţia academică pentru semestrul 1 (din România) a fost dublată pentru a calcula punctajul anual
 • Puteţi sesiza eventualele erori apărute în listele de mai sus, prin email (cazari@asls.ro) până duminică, 20.09, ora 23:59.

 

ATENŢIE! Vă rugăm citiţi cu atenţie următoarele menţiuni primite de la comisia de cazare:

 1. În ciuda anunţurilor anterioare, FLLS a primit, pentru anul 2015/2016, un număr de 30 de locuri în căminele UTCB, în condiţii similare cu cele din anul precedent (vezi detalii AICI). Studenţii care doresc să ocupe un loc în aceste cămine şi nu au menţionat această opţiune pe cererea de cămin, pot trimite un email, până cel târziu duminică, 20.09.2015, la cazari@asls.ro, cu subiectul UTCB, şi să menţioneze (obligatoriu) unde se situează opţiunea UTCB în lista de preferinţe (ex. în primul rând, în ultimul rând, al doilea după grozăveşti etc.). Locurile rămase libere vor fi alocate printr-un proces similar cu cel de anul trecut, în perioada de preluare a cererilor.
 2. Locurile distribuite FLLS şi repartizate în prima etapă vor fi în jur de 390 (plus cele 30 de la UTCB), în funcţie de numărul cazurilor sociale pentru care se vor rezerva locuri la redistribuiri, conform metodologiei.
 3. Universitatea din Bucureşti se află într-un proces de realocare a locurilor din cămine către Facultăţii, pentru sistematizarea acestora. Din acest motiv, FLLS va primi un număr identic de locuri în unele cămine, însă o alocare diferită pe camere. În acest caz, continuităţile pentru locurile respective vor fi respectate prin alocarea unui loc similar, în acelaşi cămin. Studenţii care doresc să rămână în aceleaşi camere sunt rugaţi să se adreseze administratorilor, pentru a efectua schimburile respective. Comisia de cazare FLLS NU poate repartiza studenţi în camere pe care nu le mai ocupă, conform alocării Universităţii.
 4. Pentru a discuta eventuale situaţii legate de repartizare (probleme de continuitate, menţiunile privind plecarea pe primul semestru etc.), unii studenţi pot fi sunaţi de comisia de cazare, aşadar vă rugăm să răspundeţi la telefon, în special în următoarele zile!
 5. Doctoranzii (inclusiv cei aflaţi încă în procesul de admitere) care nu au depus încă cereri de cazare sunt rugaţi să contacteze URGENT comisia de cazare prin email (cazari@asls.ro), până cel târziu duminică, 20.09
 6. Reamintim următoarele menţiuni (din metodologia FLLS):

Art. 15. Comisia de cazare va atribui locuri studenților care nu sunt integraliști sau au punctajul aferent situației academice sub 500 de puncte (media generală ~8,33) numai în limita locurilor disponibile. Studenții cu 4 sau mai multe restanțe nu vor fi cazați, cu excepția cazurilor sociale. Cazurile sociale grave cu situație academică problematică vor fi cazate numai în etapa redistribuirilor, în limita locurilor disponibile.

Menţionăm că articolul de mai sus se referă şi la cazurile sociale din viitorul an 1/M1, pentru mediile mai mici decât ultimele medii cazate.

Alegeri studenţeşti 2014 – reprezentanţi master – Actualizat 12.04.2013

În perioada 7-11 aprilie nu a fost depusă nicio candidatură. Biroul Electoral decide prelungirea perioadei de depunere până la data de 23 aprilie, ora 16:00.

Dragi studenţi,

ASLS (Asociaţia Studenţilor din Facultatea de Limbi si Literaturi Străine – Universitatea din Bucureşti) reorganizează alegerile pentru reprezentanţii studenţilor masteranzi în Consiliul FLLS. Vă invităm să candidaţi pentru a vă reprezenta secţia, respectiv facultatea, şi să vă prezentaţi la vot!

 

Alegerile vor avea loc după cum urmează:

Depunerea candidaturilor – între 7 şi 11 aprilie*, ONLINE la adresa robert.hermeneanu@asls.ro

Campanie – între 14 şi 18 aprilie

Alegeri, primul tur –24 aprilie**, între orele 12:00 – 18:00

Alegeri, al doilea tur – 29 aprilie***, între orele 10:00 – 20:00

N.B.: Atenţie! Studenţii pot vota numai cu carnetul de note!

 

Candidaturile presupun:

 • CV privind activitatea sa academică şi extra-academică,
 • listă de susţinători (scanată),  înscrişi în ciclul de studiu masteral, conform Anexei.

N.B.: Numărul de semnături necesar pentru depunerea candidaturii ca Reprezentant de Secţie este de 10.

Împărţirea celor 2 locuri atribuite reprezentanţilor studenţilor masteranzi în Consiliul FLLS se va face în felul următor:  Doi reprezentanţi de la două masterate diferite (primii doi în funcţie de numărul voturilor).

 

 

Comisia de alegeri:

Preşedinte: Robert Hermeneanu

Membri: Adelina Epure, Ana-Maria Ţone, Florina Petrescu, drd. Cezar Tabarcea

Observatori: conf. dr. Axinia Crasovschi (prodecan)

 

Documente în format electronic:

Metodologie FLLS

Regulament UB

 

Adresa de contact a comisiei: robert.hermeneanu@asls.ro


* Dacă nu sunt depuse suficiente candidaturi, Comisia Electorală poate decide prelungirea termenului de depunere.

** Cvorum 50%+1 din numărul studenţilor secţiei/Facultăţii

***Cvorum 15%+1 din numărul studenţilor secţiei/Facultăţii

 

Alegeri studenţeşti 2014 – actualizat 25.03.2014

Alegeri studenţeşti 2014 – actualizat 25.03.2014

Proces verbal

Proces verbal primul tur

Proces verbal al doilea tur

Proces verbal al treilea tur

..

Alegeri studenţeşti 2014

În urma alegerilor din ianuarie-martie 2014 (2 sesiuni de alegeri), Comisia Electorală ASLS desemnează următorii reprezentanţi ai studenţilor în structurile de conducere ale Universităţii din Bucureşti din partea Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine, după cum urmează:

 

Consiliul Facultăţii de Limbi şi Literaturi Străine:

Aftodor Nicoleta                    – licenţă, filologie, engleză-spaniolă, anul I

email: nicoleta.aftodor@asls.ro, tel: 0743.373.147

Cîrnu Mihaela                       – licenţă, filologie, germană-neogreacă , anul II

email:mihaela.cirnu@asls.ro, tel: 0746.166.124

Deleanu Gabriela Lavinia    – licenţă, filologie, rusă-engleză, anul III

email: gabriela.deleanu@asls.ro, tel: 0745.540.048

Gîrbea Laura-Alexandra     – licenţă, filologie, japoneză-engleză, anul II

email: laura.girbea@asls.ro , tel: 0749.494.561

Ştefan Silvian                         – licenţă, filologie, polonă-coreeană, anul III

email: silvian.stefan@asls.ro, tel: 0726.331.189

Chiculiţă Mihaela                  – licenţă, traducători, italiană-engleză, anul II

email: mihaela.chiculita@asls.ro, tel: 0751.603.745

Epure Adelina Florentina    –licenţă, studii culturale, studii iudaice, anul II

Email: adelina.epure@asls.ro , tel: 0758.472.458

Condrea Elena                      – licenţă, LMA, engleză-italiană, anul I

email: elena.condrea@asls.ro , tel: 0745754640

– Două locuri vacante pentru reprezentanții programelor masterale – alegerile se vor relua în curând. Studenții ciclului masteral se pot adresa celorlalți reprezentanți cu problemele întâmpinate de ei.

Senatul Universităţii din Bucureşti:

Cîrnu Mihaela                       – licenţă, filologie, germană-neogreacă , anul II

email: mihaela.cirnu@asls.ro , tel: 0746.166.124

Deleanu Gabriela Lavinia    – licenţă, filologie, rusă-engleză, anul III

email: gabriela.deleanu@asls.ro, tel: 0745.540.048

Gîrbea Laura-Alexandra     – licenţă, filologie, japoneză-engleză, anul II

email: laura.girbea@asls.ro , tel: 0749.494.561

 

 

Comisia de alegeri: Preşedinte:  Robert Hermeneanu

Adelina Epure                 Florina Petrescu            Ana-Maria Ţone

Drd. Cezar Tabarcea       Observator:         Conf. dr. Axinia Crasovschi (prodecan)

Documente în format electronic:

Metodologie FLLS

Regulament UB

CV-urile candidaţilor pot fi consultate aici:

CV – Nicoleta Aftodor | CV – Laurenţiu Bancheş | CV – Mihaela Chiculiţă | CV – Mihaela Cîrnu |  CV – Elena Condrea | CV – Gabriela Deleanu | CV – Laura Gîrbea | CV – Iuliana Panduru |  CV – Soare Gabriela-Denisa | CV – Silvian Ştefan

 

 

Dragi studenţi,

ASLS (Asociaţia Studenţilor din Facultatea de Limbi si Literaturi Străine – Universitatea din Bucureşti) reorganizează alegerile pentru reprezentanţii studenţilor în Consiliul FLLS şi Senatul UB. Vă invităm să candidaţi pentru a vă reprezenta secţia, respectiv facultatea, şi să vă prezentaţi la vot!

Alegerile vor avea loc după cum urmează:

Depunerea candidaturilor – între 24 şi 28 februarie*, între orele 12:00-14:00, sediul ASLS

Campanie – între 1 şi 9 martie

Alegeri, primul tur –10 martie**, între orele 12:00 – 18:00

Alegeri, al doilea tur – 12 martie***, între orele 10:00 – 20:00

N.B.: Atenţie! Studenţii pot vota numai cu carnetul de note!

Candidaturile presupun:

 • CV privind activitatea sa academică şi extra-academică,
 • listă de susţinători, înscrişi în ciclul de studiu şi la secţia pentru care candidează, conform Anexei.

N.B.: Numărul de semnături necesar pentru depunerea candidaturii ca Reprezentant de Secţie este de 15 pentru ciclul de licenţă/senatori, 10 pentru masteranzi, 5 pentru doctoranzi.

Pentru candidații care au candidat în sesiunea de alegeri din ianuarie, nu mai este necesară depunerea CV-ului, însă trebuie strânse din nou semnăturile, corespunzătoare fiecărui ciclu. 

Împărţirea celor 9 locuri atribuite reprezentanţilor studenţilor în Consiliul FLLS se va face în felul următor:

I. Licenţă (indiferent de limbile studiate): 4 locuri Filologie, 1 loc Traducători, 1 loc LMA;

II. Master: Doi reprezentanţi de la două masterate diferite (primii doi în funcţie de numărul voturilor)

III. Doctorat: Un reprezentant de la orice şcoală doctorală

 

 

 

 

 

Comisia de alegeri:

 

Preşedinte: Robert Hermeneanu

Membri: Ana-Maria Ţone, Alexandra Mîinea, Florina Petrescu, drd. Cezar Tabarcea

Observatori: conf. dr. Axinia Crasovschi (prodecan)

 

Adresa de contact a comisiei: robert.hermeneanu@asls.ro

 


* Dacă nu sunt depuse suficiente candidaturi, Comisia Electorală poate decide prelungirea termenului de depunere.

** Cvorum 50%+1 din numărul studenţilor secţiei/Facultăţii

***Cvorum 15%+1 din numărul studenţilor secţiei/Facultăţii

Important- sesiune iarna- 27 ianuarie

Important- sesiune iarna- 27 ianuarie

În atenţia studenţilor FLLS:

Duminică 26 ianuarie, media.unibuc.ro a publicat: “Ca urmare a condițiilor meteo nevaforabile, conducerea Universității din București a hotărât suspendarea activității didactice (cursuri, examene) în ziua de luni, 27 ianuarie 2014. Examenele și cursurile stabilite pentru această dată vor fi reprogramate de comun acord între cadrele didactice și studenți.”

Comunicatul de presă vizează toate facultăţile membre ale Universităţii din Bucureşti, inclusiv Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine.  Cu toate acestea se vor ține examene la unele materii, întrucât mulți studenți sunt deja in București. Studenții care sunt blocați din cauza condițiilor meteorologice vor avea ocazia să fie examinați la o dată hotărâtă ulterior. De aceea rugăm studenţii care se află în imposibilitatea de a ajunge la examene să verifice mai întâi grupurile de discuţii ale specializărilor pe care le studiază pentru noutăţi şi să păstreze biletele de călătorie către capitală pentru a-şi justifica situaţia în cazul unei alte examinări, iar șefii de grupă (sau un coleg în absenţa responsabilului de grupă) sunt rugați să facă liste cu numele studenților care nu au reușit să ajungă la examen şi să o depună la sediul ASLS în intervalul orar 12-14.

Linkuri utile:

http://media.unibuc.ro/stiri-din-universitate/anunt-suspendarea-activitatii-didactice

http://www.limbi-straine.ro/2014/01/anunturi/suspendarea-activitatii-didactice-27-ianuarie-2014.html